Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

AAF

Compusa in prezent din 28 de membri

Legea nr. 113/2013

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
In vigoare de la 26.04.2013
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 23.04.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.
(4) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sedii secundare şi reprezentanţe în funcţie de necesităţi.”
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra:
Mai multe detalii


Legea Nr. 297

privind piata de capital (publicata în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004)

TITLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1.- (1) Prezenta lege reglementeaza înfiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor în instrumente financiare.
    (2) Prezenta lege se aplica activitatilor si operatiunilor prevazute la alin.(1), desfasurate pe teritoriul României.
    (3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor pietei monetare, care sunt reglementate de Banca Nationala a României, si titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, daca emitentul alege pentru tranzactionarea acestora o alta piata decât cea reglementata, definita conform art.125.
    (5) Prevederile prezentei legi nu se aplica în cazul administrarii datoriei publice în care sunt implicate Banca Nationala a României, bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre cu functii similare acestora, Ministerul Finantelor Publice, precum si alte entitati publice.

Categorii Legislatie