Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Fondurile de investitii locale si straine distribuite in Romania in luna februarie 2016

 • activele nete ale fondurilor locale exprimate in lei, au scazut in luna februarie cu 0,68%, nivelul atins fiind de 21,1 mld RON (4,72 mld. €);
 • activele nete ale fondurilor straine distribuite in Romania exprimate in lei, au scazut cu 0,51% comparativ cu luna ianuarie, pana la nivelul de 2,29 mld RON (512 mil.€);
 • activele nete detinute de cele 23 de fonduri inchise au crescut cu 1,2% in luna raportata, pana la la 0,47 mld RON (106 mil.€) si au inregistrat iesiri nete de 4,1 mil RON (0,91 mil.€);
 •  fondurile locale au inregistrat in luna februarie iesiri nete de 61,6 mil RON (13,7 mil.€), fiind vizate in special fondurile de obligatiuni, cele cu capital garantat si de randament absolut, in timp ce fondurile de actiuni au beneficiat de subscrieri nete pozitive, spre exemplu;
 • si fondurilor straine distribuite in Romania au inregistrat in luna februarie iesiri nete, de 10,4 mil RON (2,3 mil.€).

*Date furnizate de membri AAF

29.02.2016 Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare locale si straine*
Monetare Obligatiuni Multi active (total) Actiuni
locale locale straine locale straine locale straine
Numar fonduri  1  12 37  24  4  15 43
Activ net – mil.lei – 113,1 11.000 1.525,7 496,7 107,4 305,7 656,8
pondere in total active opcvm % 0,48 47,05 6,53 2,12 0,46 1,31 2,8
% in luna raportata -5,8 -0,9 0,2 -0,4  n.a. 1,1 -0,9
% in anul 2016 -9,8 0,5 1,4 -5,4 n.a. -7,1 -8,5
Subscrieri mil.lei 9,2 324,6 9,7 8,6 3,4 8,0 4,2
Rasc. mil.lei 16,2 392,0 11,9 11,2 4,9 3,6 11,2
Subs. Nete – mil.lei -7,0 -67,4 -2,1 -2,5 -1,5 4,4 -7,0
Numar investitori 692 158.525  n.a. 57.662  n.a. 8.459  n.a
29.02.2016 Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare locale si straine*
Randament absolut Capital garantat / protejat Altele Total AOPC Total  fonduri
Total  F.I.I.
locale locale locale straine locale straine Locale si straine Locale si straine
Numar fonduri 8 2 12 5 74 89 23 186
Activ net – mil.lei – 337,4 573,0 8.270,3  1,2 21.096 2.286,5 473,1 23.856
pondere in total active opcvm % 1,44 2,45 35,37  0,005 90,23 9,77 x  x
% in luna raportata -4,8 -4,3 0,1 n.a. -0,7 -0,3 -0,1 -1,1
% in anul 2016 -9,2 -6,6 2,5 n.a. 0,6 -2,9 -2,7 -5
Subscrieri mil.lei 1,3 7,2 290,5 0,27 649,5 17,6 2,7 669,8
Rasc. mil.lei 15,1 27,3 245,8 0,02 711,1 28,0 6,8 745,9
Subs. Nete – mil.lei -13,8 -20,1 44,8 0,25 -61,6 -10,4 -4,1 -76,1
Numar investitori 1.413 3393 95.951 n.a. 326.095 n.a. 89.572 n.a.

cote-de-piata-feb-2016

evolutie-subscrieri-feb-2016

 

Activele aflate in administrarea a membrilor AAF la 29 februarie 2016, exprimate in mil.lei

Societatea de administrare a investitiilor OPCVM AOPC Portofolii Individuale Active Total Cota Piata Total %
Active nete Cota Piata % S.I.F. Fonduri Inchise
ERSTE Asset Management 7894,6 34,44 49,7 7944,3 28,02
Raiffeisen Asset Management 6672,7 29,11 57,5 6730,2 23,74
BRD Asset Management 2925,6 12,76 2925,6 10,32
NNIP Asset Management suc. Bucuresti 1826,4** 7,97 1826,4 6,44
Societatea de Investitii Financiare Oltenia 1517,9* 1517,9 5,35
BT Asset management 2386,7 10,41 127,2 2513,9 8,87
Societatea de Investitii Financiare Moldova 1399,9* 1399,9 4,94
Societatea de Investitii Financiare Trasnilvania 846,1* 846,1 2,98
SAI Muntenia Invest (SIF Muntenia) 1 0,004 1037,8* 1038,9 3,66
OTP Asset management 473,5 2,07 25,7 2 501,1 1,77
Pioneer Asset Management 486,2 2,12 486,2 1,71
Certinvest 61 0,27 74 79,4 214,4 0,76
Globinvest 37,1 0,16 51 88,1 0,31
Carpatica Asset Management 84,4 0,37 84,4 0,30
STK Financial 2,5 0,01 65,4 67,9 0,24
Atlas Asset Management 18 0,08 41,8 59,8 0,21
SIRA 1,1 0 31,3 32,3 0,11
Swiss Capital Asset Management 19 0,08 19 0,07
Broker S.A. 8,1 0,04 10,1 18,2 0,06
SAFI Invest 0,04 0,00 10,5 10,5 0,04
STAR Asset Management 11,1 0,05 11,1 0,04
Intercapital Investment Management 0,5 0,002 1 1,5 0,01
Zepter Asset Management 4,6 0,02 4,6 0,02
Target Asset Management 6,9 0,03 6,9 0,02
Vanguard Asset Management 1,8 0,01 4,2 6 0,02
TOTAL mil.lei 22922,8 100,1 4801,7 441,2 189,6 28355,2 100,00

 * valori valabile la 31.01.2016

** fonduri straine administrate local

A.A.F reprezinta Asociatia Administratorilor de Fonduri si este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reuneste 21 societati de administrare a investitiilor (S.A.I.), 4 Societati de Investitii Financiare (S.I.F) si trei banci depozitare. Incepand cu Iunie 2007 A.A.F. este membru al EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA).

O.P.C.V.M. sunt Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, (eng. UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile deschise de investitii.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise si societatile de investitii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au ca scop unic efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti atrase, numai in instrumente financiare care sunt expres nominalizate in regulamentele si normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare si supraveghere) si opereaza pe principiul diversificarii riscului si a administrarii prudentiale;
 • au obligatia de rascumparare continua a titlurilor de participare emise, adica pe toata durata de functionare a respectivului OPCVM;

Un OPCVM se poate infinta pe baza de contract civil sub forma de fond deschis de investitii, sau prin act constitutiv si atunci este societate de investitii;

A.O.P.C. sunt “Alte Organisme de Plasament Colectiv” (eng. NON – UCITS), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile inchise de investitii.

A.O.P.C sunt fonduri inchise si se infinteaza pe baza de contract de societate civila si au obligatia de a rascumpara titlurile de participare emise, la intervale de timp prestabilite sau la anumite date in conformitate cu documentele de constituire.

Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investitii si regulile de diversificare sunt foarte riguros reglementate prin regulamentele CNVM, la fondurile inchise de investitii aceste doua elemente sunt mai permisive.

In conformitate cu noul standard al European Fund and Asset Management Association – EFAMA – unde si AAF este membra, dupa politica de investitii anuntata prin prospectul de emisiune al OPCVM, acestea se impart in:

 • monetare: investesc in instrumente monetare si in obligatiuni, in conformitate cu prevederile Ghidul CESR /10-049 (transpus in legislatia nationala prin Instructiunea CNVM nr.1/2012)

aceste fonduri pot fi:

 1. fonduri monetare pe termen scurt – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate foarte scurte;
 2. fonduri monetare de piata monetara – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi;
 • de obligatiuni: investesc minim 80% din active in instrumente cu venit fix, in conformitate cu OUG 32/2012 si au expunere zero pe actiuni, fonduri de actiuni si derívate de actiuni;
 • multi – active (multi asset)): investesc intr.-un mixt de instrumente in orice combinatie si durata de detinere, care un se regaseste in celelalte categori principale;

aceste fonduri pot fi:

 1. a) defensive – cu expunere de maxim 35% pe instrumente cu venit variabil (conform OUG 32/2012);
 2. b) echilibrate – cu expunere cuprinsa intre 35% si 65%, pe instrumente cu venit variabil (OUG 32/201)
 3. c) agresive    – cu expunere de minim 65% pe instrumente cu venit variabil (OUG 32/2012)
 4. d) flexibile     – au caracteristic un mixt de isntrumente, cu pondere si durata de detinere variabile, 

                                 expunerea pe oricare din instrumente, putand varia de la 0% la 100%;

–     cu capital garantat/protejat: cugrad de protectie a capitalului investit, investitiilese realizeaza conf.

      prevederilor OUG 32/2012;

–     cu randament absolut (absolute return): au o política flexibila cu obiectiv principal de generare a unor

      Randamente pozitive, independent de evolutiile pieteti;

 • de actiuni: investesc minim 85% din active in actiuni (OUG 32/2012);

Risc (Valoare la Risc, prescurtat VaR) – indica pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp si cu o anumita probabilitate, in conditii normale de piata. Pornind de la practica internationala, acest indicator este calculat pe un orizont de timp de 1 an, cu probabilitatea de 95%.

De exemplu, daca un fond are un indicator VaR de 10%, acest lucru inseamna ca la o investitie de 100 RON in fondul respectiv, exista o probabilitate de 95% ca pierderea pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 10 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 90 RON din cei 100 RON investiti initial. Daca fondul ar avea un VaR de 25%, atunci exista o probabilitate de 95% ca  pierderea maxima pe care o investitorul o poate

inregistra intr-un an sa nu depaseasca 25 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 75 RON din cei 100 RON investiti initial.

Modified duration pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Intre ratele dobanzilor de piata si pretul instrumentelor cu venit fix exista o relatie inversa, in sensul ca o crestere a ratelor de dobanda conduce la o diminuare a valorii acestora. Modificarile ratelor de dobanda se reflecta imediat in valoarea unitatii de fond doar in cazul in care titlurile din portfoliu sunt evaluate prin metoda marcarii la piata si daca acestea sunt lichide. In cazul in care titlurile din portofoliu se evalueaza folosind metoda amortizarii, asa cum se intampla in cazul majoritatii fondurilor monetare si de obligatiuni din Romania, efectele modificarilor ratelor de dobanda asupra valorii unitatii de fond se reflecta doar la momentul vanzarii titlurilor, cand se inregistreaza diferenta dintre pretul folosit in evaluare si cel de piata.

Standardul international, adoptat inclusiv de catre Asociatia Europeana a Fondurilor si Administratorilor de investitii (EFAMA) pentru diferentierea fondurilor monetare de cele de obligatiuni este acest indicator, respectiv fondurile monetare au un modified duration sub 1, in vreme ce fondurile de obligatiuni prezinta un indicator supraunitar.

Pentru mai multe informatii legate de evolutia fondurilor vizitati www.aaf.ro, sau telefonati la 021-312.9743.

AAF

Jan Pricop
Director Adjunct