Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania in luna iulie 2014

 • activele nete ale fondurilor locale au continuat sa creasca (4,2%) si in luna iulie, depasind la finele lunii valoarea de 3,6 mld. €;
 • activele nete ale fondurilor straine distribuite in Romania, au crescut cu 1,0% comparativ cu luna anterioara, atingand la finele lunii iulie 395 mil.€;
 • activele nete detinute de cele 27 de fonduri inchise, s-au apreciat cu 3,8% in luna raportata, ajungand la finele luni la 151 mil.€;
 • subscrierile dar si subscrierile nete, au fost in luna iulie la cel mai inalt nivel din acest an, subscrierile nete depasind 128 mil.€;

31.07.2014 Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare locale si straine* AOPC
Monetare Obligatiuni Diversificate Actiuni Altele Total TotalF.I.I.
locale straine locale straine Total locale straine locale locale straine locale
Numar fonduri 1 7 20 20 15 36 25 68 56 27
Activ net – mil.lei – 105,9 7574,0 1203,5 391,8 209,0 544,9 7718,7 15999,4 1748,4 670,6
pondere in total active opcvm % 0,6 42,6 6,8 2,2 1,2 3,0 43,5 90,1 9,8
% in luna raportata 3,6 2,3 2,1 0,4 3,4 -1,3 6,3 4,2 1,0 3,8
% in anul 2014 36,8 19,1 12,6 24,1 5,5 29,4 27,8 23,2 17,3 18,8
Subscrieri mil.lei 13,5 304,5 18,0 15,0 14,9 9,3 725,8 1073,7 27,2 24,0
Rasc. mil.lei 10,1 162,1 1,5 11,8 4,7 2,5 318,8 507,5 4,0 12,1
Subs. Nete – mil.lei 3,4 142,4 16,5 3,2 10,2 6,8 407,0 566,2 23,2 11,9
Numar investitori 969 144300 n.a. 52703 10872 n.a 87163 296007 n.a. 91690

*Date furnizate de membri AAF

cotadepiata

evolutiasubscrierilor

Activele aflate in administrarea a membrilor AAF la 31 iulie 2014, exprimate in mil.lei

Societatea de administrare a investitiilor OPCVM AOPC Portofolii Individuale Active Total Cota Piata Total %
Active nete Cota Piata % S.I.F. Fonduri Inchise
ERSTE Asset Management 7182,0 41,02 x x 71,3 7253,3 28,68
Raiffeisen Asset Management 4835,5 27,61 x 291,5 73,4 5200,4 20,56
BRD Asset Management 1945,8 10,40 x x x 1945,8 7,69
Societatea de Investitii Financiare Oltenia 1719,4* 1719,4* 6,80
Societatea de Investitii Financiare Banat- Crisana 1630,0* 1630,0* 6,45
ING Asset Management suc. Bucuresti 1511,2** 8,63 x x x 1511,2** 5,98
Societatea de Investitii Financiare Moldova 1350,1* x x 1350,1* 5,34
BT Asset management 1161,6 6,63 x 104,2 x 1265,8 5,01
Societatea de Investitii Financiare Trasnilvania x x 1155,6* x x 1155,6* 4,57
SAI Muntenia Invest (SIF Muntenia) 1030,1* x x 1030,1* 4,07
OTP Asset management 371,2 2,12 12,5 3,7 387,4 1,53
Certinvest 93,3 0,53 73,8 73,9 241,0 0,95
Pioneer Asset Management 221,4 1,26 x x 221,4 0,88
Globinvest 40,0 0,23 38,7 x 78,7 0.31
STK Financial 2,7 0,02 67,7 x 70,4 0,28
Carpatica Asset Management 63,6 0,36 x x 63,6 0,25
Atlas Asset Management 18,7 0,11 27,5 x 46,2 0,18
SIRA 1,8 0,01 28,5 x 30,3 0,12
Swiss Capital Asset Management 25,7 0,15 x x 25,7 0,10
Zepter Asset Management 15,6 0,09 x x 15,6 0,06
SAFI Invest x x 15,3 x 15,3 0,05
STAR Asset Management 11,0 0,06 x x 11,0 0,04
Intercapital Investment Management 0,5 0,00 9,3 x 9,8 0,04
Target Asset Management 7,4 0,04 x x 7,4 0,03
Vanguard Asset Management 1,6 0,01 1,7 x 3,3 0,01
TOTAL mil.lei 17510,6 100,0 6885,2 670,7 222,3 25288,8 100%

* valori valabile la 30.06.2014
** fonduri straine administrate local

A.A.F reprezinta Asociatia Administratorilor de Fonduri si este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reuneste 21 societati de administrare a investitiilor (S.A.I.), 5 Societati de Investitii Financiare (S.I.F) si trei banci depozitare. Incepand cu Iunie 2007 A.A.F. este membru al EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA).

O.P.C.V.M. sunt Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, (eng. UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile deschise de investitii.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise si societatile de investitii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au ca scop unic efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti atrase, numai in instrumente financiare care sunt expres nominalizate in regulamentele si normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare si supraveghere) si opereaza pe principiul diversificarii riscului si a administrarii prudentiale;
 • au obligatia de rascumparare continua a titlurilor de participare emise, adica pe toata durata de functionare a respectivului OPCVM;

Un OPCVM se poate infinta pe baza de contract civil sub forma de fond deschis de investitii, sau prin act constitutiv si atunci este societate de investitii;

A.O.P.C. sunt “Alte Organisme de Plasament Colectiv” (eng. NON – UCITS), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile inchise de investitii.

A.O.P.C sunt fonduri inchise si se infinteaza pe baza de contract de societate civila si au obligatia de a rascumpara titlurile de participare emise, la intervale de timp prestabilite sau la anumite date in conformitate cu documentele de constituire.

Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investitii si regulile de diversificare sunt foarte riguros reglementate prin regulamentele CNVM, la fondurile inchise de investitii aceste doua elemente sunt mai permisive.

In conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association – EFAMA – unde si AAF este membra, dupa politica de investitii anuntata prin prospectul de emisiune al OPCVM, acestea se impart in:

 • monetare: investesc in instrumente monetare si in obligatiuni, in conformitate cu prevederile Ghidul CESR /10-049 (transpus in legislatia nationala prin Instructiunea CNVM nr.1/2012)
  aceste fonduri pot fi:
  a)fonduri monetare pe termen scurt – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate foarte scurte;
  b)fonduri monetare de piata monetara – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi;
 • de obligatiuni si instrumente cu venit fix: investesc minim 90% din active in instrumente cu venit fix, nu sunt permise actiuni in portofoliu;
 • mixte (diversifícate): investesc intr.-un mixt de instrumente in orice combinatie si durata de detinere, care un se regaseste in celelalte categori principale;
  aceste fonduri pot fi:
  a)defensive – cu expunere pe actiuni de maxim 35%;
  b) echilibrate – cu expunere pe actiuni intre 35% si 65%;
  c) dinamice – cu expunere pe actiuni peste 65%;
  d) flexibile – au caracteristic un mixt de isntrumente, cu pondere si durata de detinere variabile, expunerea pe actiuni putand varia de la 0% la 100%;
 • de actiuni: investesc minim 85% din active in actiuni;

Risc (Valoare la Risc, prescurtat VaR) – indica pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp si cu o anumita probabilitate, in conditii normale de piata. Pornind de la practica internationala, acest indicator este calculat pe un orizont de timp de 1 an, cu probabilitatea de 95%.

De exemplu, daca un fond are un indicator VaR de 10%, acest lucru inseamna ca la o investitie de 100 RON in fondul respectiv, exista o probabilitate de 95% ca pierderea pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 10 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 90 RON din cei 100 RON investiti initial. Daca fondul ar avea un VaR de 25%, atunci exista o probabilitate de 95% ca pierderea maxima pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 25 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 75 RON din cei 100 RON investiti initial.

Modified duration – pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Intre ratele dobanzilor de piata si pretul instrumentelor cu venit fix exista o relatie inversa, in sensul ca o crestere a ratelor de dobanda conduce la o diminuare a valorii acestora. Modificarile ratelor de dobanda se reflecta imediat in valoarea unitatii de fond doar in cazul in care titlurile din portfoliu sunt evaluate prin metoda marcarii la piata si daca acestea sunt lichide. In cazul in care titlurile din portofoliu se evalueaza folosind metoda amortizarii, asa cum se intampla in cazul majoritatii fondurilor monetare si de obligatiuni din Romania, efectele modificarilor ratelor de dobanda asupra valorii unitatii de fond se reflecta doar la momentul vanzarii titlurilor, cand se inregistreaza diferenta dintre pretul folosit in evaluare si cel de piata.

Standardul international, adoptat inclusiv de catre Asociatia Europeana a Fondurilor si Administratorilor de investitii (EFAMA) pentru diferentierea fondurilor monetare de cele de obligatiuni este acest indicator, respectiv fondurile monetare au un modified duration sub 1, in vreme ce fondurile de obligatiuni prezinta un indicator supraunitar.

Pentru mai multe informatii legate de evolutia fondurilor vizitati www.aaf.ro, sau telefonati la 021-312.9743.

AAF

Adrian Tudose