Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania in luna noiembrie 2013

 • in cursul lunii noiembrie, STK Financial SAI, care administreaza fondul inchis STK Emergent, a devenit membru al A.A.F.;
 • activele nete ale fondurilor locale, au crescut in luna noiembrie cu 7,4% (3,0% in oct.), depasind la finele lunii raportate pragul de 12 mld.lei (2,7 mld.€);
 • activele nete ale fondurilor straine distribuite in Romania, au crescut in luna noiembrie cu 1,1% (1,0% in oct.) atingand la finele lunii raportate 1,54 mld. lei (341 mil.€);
 • in luna noiembrie 2013, volumul activelor nete detinute de cele 24 de fonduri inchise, s-a apreciat cu 18,3% prin intrarea noului fond STK Emergent, ajungand la finele lunii la 571,2 mil.lei (128 mil.€);
 • in luna noiembrie, datorita contributiei majore (72%) a fondurilor de obligatiuni, industria a inregistrat un maxim istoric al subscrierilor nete de 176,9 mil. €, din care 175 mil.€ la fondurile deschise locale;

30.11.2013 Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare locale si straine* AOPC
Monetare Obligatiuni Diversificate Actiuni Altele Total TotalF.I.I.
locale straine locale straine Total locale straine locale locale straine locale
Numar fonduri 1 7 20 21 15 35 20 64 55 24
Activ net – mil.lei – 62,6 6017,5 1072,7 299,6 192,5 472,3 5725,0 12297,2 1545,0 571,2
pondere in total active opcvm % 0,5 43,5 7,7 2,2 1,4 3,4 41,4 8882 11,2
% in luna raportata 27,0 10,7 -0,7 6,4 9,5 5,6 3,9 7,4 1,1 18,3
% in anul 2013 257,7 47,7 8,9 13,8 19,6 13,4 33,6 39,6 10,2 40,2
Subscrieri – mil.lei 16,7 651,4 2,2 10,0 9,1 10,1 489,3 1176,5 12,3 13,3
Rasc. – mil.lei 3,5 92,0 1,2 2,4 0,9 3,0 299,9 398,7 4,2 7,6
Subs. Nete – mil.lei 13,2 559,4 1,0 7,6 8,2 7,1 189,4 777,8 8,1 5,7
Numar investitori 858 126510 n.a. 50700 11638 n.a 76925 266631 n.a. 91647

*Date furnizate de membri AAF

Activele aflate in administrarea a membrilor AAF la 30 noiembrie 2013, exprimate in mil.lei

* valori valabile la 31.10.2013

Societatea de administrare a investitiilor OPCVM AOPC Portofolii Individuale Active Total Cota Piata Total %
Active nete Cota Piata % S.I.F. Fonduri Inchise
ERSTE Asset Management 5567,3 40,64 x x 57,5 5624,8 26,82
Raiffeisen Asset Management 4101,6 29,94 x 274,0 63,4 4439,0 21,16
Societatea de Investitii Financiare Banat – Crisana 1582,6* 1582,6* 7,54
Societatea de Investitii Financiare Oltenia 1552,2* 1552,2* 7,40
ING Asset Management suc. Bucuresti 1401,1** 10,23 x x x 1401,1** 6,68
BRD Asset Management 1320,7 9,64 x x x 1320,7 6,30
Societatea de Investitii Financiare Moldova 1222,1* x x 1222,1* 5,82
SAI Muntenia Invest (SIF Muntenia) 1098,0* x X 1098,0* 5,23
Societatea de Investitii Financiare Trasnilvania x x 1056,3* x x 1056,3* 5,04
BT Asset management 592,5 4,33 72,6 0,9 666,0 3,18
OTP Asset management 367,4 2,68 4,0 2,1 373,5 1,78
Certinvest 56,1 0,41 67,9 70,9 194,9 0,93
Pioneer Asset Management 110,8 0,81 x x 110,8 0,53
STK Financial x x x 68,6 x 68,6 0.33
Globinvest 38,3 0,28 27,8 x 66,1 0,32
Carpatica Asset Management 48,4 0,35 x x 48,4 0,23
Atlas Asset Management 18,1 0,13 25,0 x 43,1 0,21
KD Investments Romania 29,8 0,22 x x 29,8 0,14
Zepter Asset Management 21,7 0,16 x x 21,7 0,10
SAFI Invest X X 17,2 x 17,2 0,08
Intercapital Investment Management 0,7 0,01 10,7 x 11,4 0,05
STAR Asset Management 10,2 0,07 x x 10,2 0,05
Target Asset Management 7,3 0,05 x x 7,3 0,03
SIRA 2,2 0,02 x 1,6 x 3,8 0,02
Swiss Capital Asset Management 3,3 0,02 x x x 3,3 0,02
Vanguard Asset Management 0,8 0,01 x 1,8 x 2,6 0,01
TOTAL mil.lei 13698,3 100,0 6511,2 571,3 194,8 20975,6 100%

** fonduri straine administrate local

A.A.F reprezinta Asociatia Administratorilor de Fonduri si este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reuneste 21 societati de administrare a investitiilor (S.A.I.), 5 Societati de Investitii Financiare (S.I.F) si trei banci depozitare. Incepand cu Iunie 2007 A.A.F. este membru al EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA).

O.P.C.V.M. sunt Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, (eng. UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile deschise de investitii.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise si societatile de investitii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au ca scop unic efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti atrase, numai in instrumente financiare care sunt expres nominalizate in regulamentele si normele emise de A.S.F. (care este autoritatea de reglementare si supraveghere) si opereaza pe principiul diversificarii riscului si a administrarii prudentiale;
 • au obligatia de rascumparare continua a titlurilor de participare emise, adica pe toata durata de functionare a respectivului OPCVM;

Un OPCVM se poate infinta pe baza de contract civil sub forma de fond deschis de investitii, sau prin act constitutiv si atunci este societate de investitii;

A.O.P.C. sunt “Alte Organisme de Plasament Colectiv” (eng. NON – UCITS), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile inchise de investitii.

A.O.P.C sunt fonduri inchise si se infinteaza pe baza de contract de societate civila si au obligatia de a rascumpara titlurile de participare emise, la intervale de timp prestabilite sau la anumite date in conformitate cu documentele de constituire.

Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investitii si regulile de diversificare sunt foarte riguros reglementate prin regulamentele CNVM, la fondurile inchise de investitii aceste doua elemente sunt mai permisive.

In conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association – EFAMA – unde si AAF este membra, dupa politica de investitii anuntata prin prospectul de emisiune al OPCVM, acestea se impart in:

 • monetare: investesc in instrumente monetare si in obligatiuni, in conformitate cu prevederile Ghidul CESR /10-049 (transpus in legislatia nationala prin Instructiunea CNVM nr.1/2012)
  aceste fonduri pot fi:

  a) fonduri monetare pe termen scurt – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate foarte scurte;

  b) fonduri monetare de piata monetara – se caracterizeaza prin scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi;

 • de obligatiuni si instrumente cu venit fix: investesc minim 90% din active in instrumente cu venit fix, nu sunt permise actiuni in portofoliu;
 • mixte (diversifícate): investesc intr.-un mixt de instrumente in orice combinatie si durata de detinere, care un se regaseste in celelalte categori principale;
  aceste fonduri pot fi:

  a) defensive – cu expunere pe actiuni de maxim 35%;

  b) echilibrate – cu expunere pe actiuni intre 35% si 65%;

  c) dinamice – cu expunere pe actiuni peste 65%;

  d) flexibile – au caracteristic un mixt de isntrumente, cu pondere si durata de detinere variabile,
  expunerea pe actiuni putand varia de la 0% la 100%;

 • de actiuni: investesc minim 85% din active in actiuni;

Risc (Valoare la Risc, prescurtat VaR) – indica pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp si cu o anumita probabilitate, in conditii normale de piata. Pornind de la practica internationala, acest indicator este calculat pe un orizont de timp de 1 an, cu probabilitatea de 95%.

De exemplu, daca un fond are un indicator VaR de 10%, acest lucru inseamna ca la o investitie de 100 RON in fondul respectiv, exista o probabilitate de 95% ca pierderea pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 10 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 90 RON din cei 100 RON investiti initial. Daca fondul ar avea un VaR de 25%, atunci exista o probabilitate de 95% ca pierderea maxima pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 25 RON, altfel spus sa ramana cu cel putin 75 RON din cei 100 RON investiti initial.

Modified duration – pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Intre ratele dobanzilor de piata si pretul instrumentelor cu venit fix exista o relatie inversa, in sensul ca o crestere a ratelor de dobanda conduce la o diminuare a valorii acestora. Modificarile ratelor de dobanda se reflecta imediat in valoarea unitatii de fond doar in cazul in care titlurile din portfoliu sunt evaluate prin metoda marcarii la piata si daca acestea sunt lichide. In cazul in care titlurile din portofoliu se evalueaza folosind metoda amortizarii, asa cum se intampla in cazul majoritatii fondurilor monetare si de obligatiuni din Romania, efectele modificarilor ratelor de dobanda asupra valorii unitatii de fond se reflecta doar la momentul vanzarii titlurilor, cand se inregistreaza diferenta dintre pretul folosit in evaluare si cel de piata.

Standardul international, adoptat inclusiv de catre Asociatia Europeana a Fondurilor si Administratorilor de investitii (EFAMA) pentru diferentierea fondurilor monetare de cele de obligatiuni este acest indicator, respectiv fondurile monetare au un modified duration sub 1, in vreme ce fondurile de obligatiuni prezinta un indicator supraunitar.

Pentru mai multe informatii legate de evolutia fondurilor vizitati www.aaf.ro, sau telefonati la 021-312.9743.

AAF

Adrian Tudose