Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – S.I.F.- la 30.11.2015

La finele lunii noiembrie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 7,1 mld. lei, cu 0,5% mai putin fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si a inregistrat o crestere de 7,8% in 2015. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,59 mld.€, cu 0,8 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca doar SIF Oltenia inregistreaza o crestere cu 5,6%, in timp ce celelalte patru SIF inregistreaza diminuari cuprinse in intervalul -3,45% si -0,91%. Pe ansamblul anului 2015, toate SIF-urile inregistreaza aprecieri, cuprinse in intervalul de la 4,5% (inregistrat la SIF Oltenia) pana la 11,5% (inregistrat la SIF Banat – Crisana).

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la patru din cele cinci SIF, cu exceptia SIF Moldova cu o depreciere ceva mai mica (3,2%) decat cea inregistrata la nivelul activului net.

Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta apreciere doar la SIF Moldova (0.9%) si deprecieri la SIF Banat-Crisana (-0,2%), SIF Oltenia (-1,0%), SIF Transilvania (-1,4%) si SIF Muntenia (-8,3%). De la inceputul anului pe minus este doar SIF Muntenia cu -12,6%.

Analizand in structura activele in luna raportata, se poate observa ca pe total SIF-uri, investitiile pe termen scurt s-au depreciat cu 1,9 % fata de luna precedenta. Ponderea actiunilor cotate, din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe total SIF-uri, a fost la finele lunii raportate de 89,9 % (90,5% in luna precedenta), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF-uri, au scazut la 58,5% fata de 59,7% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 65,2% (65,9% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF in parte, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna noiembrie comparativ cu luna anterioara se prezinta astfel: in scadere cu 2,1% la SIF Banat-Crisana, 5,5% la SIF Moldova, 8,3% la SIF Transilvania, 7,2% la SIF Muntenia si in crestere cu 11,7% la SIF Oltenia.

SIF LA 30.11.2015 (VALORILE SUNT EXPRIMATE IN LEI) BANAT – CRISANA MOLDOVA TRANSILVANIA MUNTENIA OLTENIA
Val. unit. activ net 3,2589 1,4291 0,5230 1,3372 2,7821
% in luna raportata -1,67% -3,20% -0,91% -2,33% 5,59%
% in anul 2015 11,51% 9,67% 7,18% 6,22% 4,56%
Dividend brut 2014 / actiune 0,1000 0,1012 0,0125 0,0715 0,1200
Pret inchidere finele lunii raportate 1,5960 0,8040 0,2765 0,7700 1,6940
% luna raportata -0,25% 0,88% -1,43% -8,33% -1,05%
% in 2015 22,49% 1,13% 12,31% -12,60% 1,44%
% Prima / discont (-) -51,03% -43,74% -47,13% -42,42% -39,11%
Capitalizare 875.963.432 828.380.063 603.955.263 621.418.117 982.800.720
Activ net total 1.788.638.845 1.472.396.664 1.142.328.258 1.079.187.327 1.614.063.758
% in anul 2015 11,51% 8,77% 7,18% 6,22% 4,56%
Rata eficienta financiara % 5,03% 7,99% 7,27% 6,95% 8,81%
Nr. actiuni tranzactionate 26.384.202 16.400.969 24.477.385 4.124.665 4.891.996
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 4,81% 1,58% 1,12% 0,51% 0,84%
Numar tranzactii 1.407 2.440 2.218 2.402 2.155

SIF Oltenia cu 65,0% (61,2% anterior) avea la finele lunii raportate cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe termen scurt urmata de SIF Moldova cu 61,9% (63,0% anterior), SIF Banat – Crisana cu 61,2% (61,6% anterior), SIF Transilvania cu 51,7% (56,0% anterior) si SIF Muntenia cu 47,8% (54,0% anterior), comparativ cu media de 58,5% (59,6% anterior) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate, care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,05 mld lei, au scazut cu 3,4% pana la 4,88 mld. in luna noiembrie. Ponderea acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 65,3% ( 67,1% anterior).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii noiembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 70,8% (75,3% anterior), SIF Banat-Crisana cu 70,4% (71,1% anterior), SIF Oltenia cu 66,5% (65,0% anterior), SIF Moldova 62,8% (63,8% anterior) si SIF Muntenia cu 53,8% (60,1% anterior).

In acelasi timp actiunile necotate pe total SIF-uri, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,33 mld. lei si reprezentau 17,7% din total active, la finele lunii raportate au ajuns la valoarea de 1,31 mld, lei si cu 17,6% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld. lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,2 mld. lei

Investitiile in titluri O.P.C.V.M./A.O.P.C. erau la finele lunii noiembrie, pe ansamblul SIF, la nivelul de 628,1 mil. lei, cu 9,1% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 8,4% (7,6% anterior) in total active. La finele lunii, SIF Muntenia cu 212,7 mil. lei (17,4% din activ) inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Moldova cu 210,7 mil. lei (13,8% din activ), SIF Banat – Crisana cu 147,1 mil. lei (8,0% din activ), SIF Transilvania cu 55,1 mil. lei (4,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri  de 0,14% din total activ.

La finele lunii noiembrie niciun SIF nu avea titluri de stat in portofoliul sau.

Comparativ cu 251,6 mil. lei cat era  volumul depozitelor bancare pe total SIF-uri la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate acesta a crescut pana la 280,7 mil.lei, cu 11,5% peste nivelul din luna anterioara, avand o pondere de 3,8% in total active SIF-uri. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 8,2%, urmata de SIF Moldova cu 6,7%, SIF Muntenia cu 1,1%, SIF Transilvania cu 0,6% si SIF Oltenia cu 0,3%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF insumau la finele lunii raportate  0,129 mil. lei (0,132 mil. lei in luna anterioara) si aveau 0,002% pondere in total active, Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 126,3 mil. lei (125,8 mil. lei anterior) ceea ce corespunde unei aprecieri cu 0,4% si o pondere de 1,7% in total active. Cea mai mare detinere (51,8 mil. lei) se regaseste la SIF Muntenia in timp ce SIF Oltenia nu are astfel de instrumente in portofoliu.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe total SIF-uri a fost de 3,9 mld. lei, cu 1,8%  sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,88 mld. €, cu 2,1 % mai mica decat nivelul lunii anterioare.

 

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

01

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

02

Evolutia profitului se prezinta astfel:

03

 

In luna noiembrie 2015 SIF Banat Crisana si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 4,8%, respectiv 1,6% din capitalul lor social, in cuantumul a 1.407 tranzactii realizate pe SIF Banat Crisana si 2.440 tranzactii pe SIF Moldova.

AAF

Jan Pricop
Direct adjunct AAF