Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 30.09.2014

La finele lunii septembrie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,65 mld. lei, cu 0,2% superior celui inregistrat in luna anterioara si cu 0,6% crestere in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 0,2 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare si cu 2,2% mai mare decat cel inregistrat la finele anului 2013.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Oltenia cu 2,5% crestere si SIF Transilvania cu 1,6% crestere sunt performerele lunii septembrie la cresterea de active nete, in timp ce SIF Banat-Crisana cu -2,09(%, SIF Muntenia cu -1,1% si SIF Moldova cu -0,05%, au inregistrat scaderi ale activelor nete in luna raportata. Pe ansamblul celor noua luni din acest an, doar SIF Oltenia cu 4,2% si SIF Moldova cu 3,9%, inregistreaza cresteri de active nete.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Prfivind evolutia preturilor de inchidere, se poate constata ca la finele lunii septembrie, comparativ cu luna anterioara, toate cele cinci SIF au inregistrat deprecieri, acestea pornind de la -0,48% la SIF Muntenia si atingand -4,3% la SIF Transilvania. Si pe ansamblul anului 2014 situatia este asemanatoare, diferentele regasindu-se doar in marimea procentelor de corectie, care pornesc de la -1,02 la SIF Moldova si urca pana la -16,09% la SIF Transilvania.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o depreciere destul de importanta (-7,3%) fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,8 % (89,9% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a scazut pana la 57,3% fata de 62,0% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 64,6% (69,0% anterior) la finele lunii septembrie.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -3,5% la SIF Banat-Crisana, -6,7% la SIF Moldova, -6,5% la SIF Transilvania, -19,6% la SIF Muntenia si -4,5% la SIF Oltenia.

SIF la 30.09.2014
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,8357 2,5515 0,4903* 1,2703 2,8824
% in luna raportata -2,09 -0,05 1,65 -1,10 2,57
% in anul 2014 -2,24 3,94 -0.35 -3,40 4,25
Dividend brut pt. anul 2013 0,0 0,0660 0,0 0,0 0,1600
Pret inchidere finele lunii raportate 1,2370 1,4550 0,2811 0,8340 1,8040
% luna raportata -1,51 -2,68 -4,36 -0,48 -1,74
% in 2014 -4,26 -1,02 -16,09 -5,44 -9,07
% Prima / discont (-) -56,38 -42,97 -42,67 -34,34 -37,41
Capitalizare 678.926.545 755.275.351 614.002.981 673.068.454 1.046.618.948
Activ net total 1.556.395.178 1.324.435.526 1.070.935.956 1.025.144.641 1.672.274.922
% in anul 2014 -2,24 3,94 -0.35 -3,40 4,25
Rata eficienta financiara % 9,73 16,85 2,06 20,46 4,29
Nr. actiuni tranzactionate 2.851.749 39.745.487 38.529.849 3.120.226 27.157.286
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 0,52% 7,66% 1,76% 0,39% 4,68%
Numar tranzactii 2.650 2.678 5.961 1.900 2.433

*SIF Transilvania a facut in luna iunie majorare de capital cu factor de multiplicare 2;

SIF Banat-Crisana cu 64,3%,(65,6% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Oltenia cu 59,8% (61,4% ant.), SIF Moldova cu 59,1% (65,8% ant.), SIF Transilvania cu 53,7% (58,7% ant.) si SIF Muntenia cu 56,9% (45,4% ant.), comparativ cu media de 57,3% (62,0% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,9 mld.lei, si-au diminuat valoarea (-4,4%) pana la 4,6 mld. si detin o pondere in total active de 66,0% ( 69,0% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii septembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,2% (76,7% ant.), SIF Banat-Crisana 67.0% (68.1% ant.), SIF Moldova 64,4% (68,2% ant.), SIF Muntenia cu 62,1% (67,3% ant.) si SIF Oltenia 62,8% (64,3% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,19 mld.lei, si reprezentau 16,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu -3,6% sub nivelul anterior, adica la valoarea de 1,14 mld. lei si cu 16,2% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii septembrie pe ansamblul SIF de 618,0 mil.lei, cu 3,8% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 8,7% (8,3% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 301 mil.lei, (21,7% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 144 mil.lei (9,1% din activ), SIF Muntenia cu 139 mil.lei (12,0% din activ) SIF Transilvania cu 30 mil.lei (2,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 15,9 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, se mentine si la finele lunii septembrie. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 154,0 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a crescut pana la 283,6 mil.lei, adica cu 83,7% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 6,5%, urmata de SIF Oltenia cu 3,7%, SIF Banat-Crisana si SIF Transilvania cu cate 3,5% fiecare si SIF Muntenia cu 2,4%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,40 mil.lei (0,43 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 84,2 mil.lei, (81,8 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 2,9% si o pondere de 1,1% in total active.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,7 mld.lei, adica cu -2,1% sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu -2,1 % sub nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:

In luna septembrie 2014, SIF Moldova si SIF Oltenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 7,66% si respectiv 4,68% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.678 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 2.433 tranzactii pe SIF Oltenia.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.900 tranzactii ce au insumat 0,39% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose