Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF – la 30.10.2015

La finele lunii octombrie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 7,1 mld. lei, cu 1,3% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si cu 8,3% crestere in 2015. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,6 mld.€, si tot cu 1,3 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Oltenia cu -4,2% si SIF Muntenia cu -0,3%, sunt singurele SIF cu depreciere, in timp ce SIF Banat-Crisana si SIF Transilvania inregistreaza cresteri ale activelor nete cu peste 3%, iar SIF Moldova cu 5,1%. Pe ansamblul anului 2015, SIF Oltenia apare cu minus (-0,97%), in timp ce celelalte SIF inregistreaza aprecieri cuprinse in intervalul 8,1% la SIF Transilvania si 13,4% la SIF Banat – Crisana.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la cele cinci SIF.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la patru din cele cinci SIF, exceptie fiind SIF Moldova cu crestere ceva mai mare (5,1%) decat cea inregistrata la activul net.

Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta deprecieri la SIF Moldova (-0.12%) si SIF Oltenia (-1,6%) si cresteri la SIF Transilvania (7,2%) si SIF Muntenia (1,6%). Cumulat de la inceputul anului, pe minus este doar SIF Muntenia cu -1,9%.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o apreciere cu 1,7% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 90,5 % (90,3% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a apreciat pana la 59,7% fata de 58,9% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 65,9% (65,3% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna octombrie, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 5,0% la SIF Banat-Crisana, -1,5% la SIF Moldova, 5,2% la SIF Transilvania,-11,1% la SIF Muntenia si -6,7% la SIF Oltenia.

SIF LA 31.09.2015 (VALORILE SUNT EXPRIMATE IN LEI) BANAT – CRISANA MOLDOVA TRANSILVANIA MUNTENIA OLTENIA
Val. unit. activ net 3,3141 1,4763 0,5278 1,3691 2,6349
% in luna raportata 3,04 5,18 3,53 -0,31 -4,21
% in anul 2015 13,40 13,30 8,16 8,75 -0,97
Dividend brut 2014 / actiune 0,1000 0,1012 0,0125 0,0715 0,1200
Pret inchidere finele lunii raportate 1,6000 0,7970 0,2805 0,8400 1,7120
% luna raportata -1,23 -1,48 5,85 -2,78 -1,38
% in 2015 22,79 0,25 13,93 -4,65 2,51
% Prima / discont (-) -51,72 -46,01 -46,85 -38,65 -35,03
Capitalizare 878.158.829 825.119.053 612.692.409 677.910.673 993.243.702
Activ net total 1.818.939.107 1.524.975.738 1.152.975.738 1.104.939.162 1.528.681.301
% in anul 2015 13,40 12,66 8,16 8,75 -0,97
Rata eficienta financiara % 4,21 7,33 7,35 8,56 9,30
Nr. actiuni tranzactionate 6.506.077 11.712.217 43.674.128 1.631.634 3.807.293
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 1,19 1,13 2,00 0,20 0,66
Numar tranzactii 1.497 2.699 3.069 1.587 1.829

SIF Moldova cu 63,0% (64,0%), avea la finele lunii raportate, cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe termen scurt, urmata apoi de SIF Banat – Crisana cu 61,6% (60,1% ant.), SIF Oltenia cu 61,2% (62,7% ant.), SIF Transilvania cu 56,0% (53,7% ant.) si SIF Muntenia cu 54,0% (50,7% ant.), comparativ cu media de 59,6% (58,9% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,06 mld.lei, au scazut usor cu 0,2%, pana la 5,05 mld. in luna octombrie. Ponderea acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 67,1% ( 67,7% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii septembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,3% (75,5% ant.), Banat-Crisana cu 71,09% (69,9%), SIF Oltenia cu 65,0% (62,1% ant.), SIF Moldova 63,8% (65,7% ant.) si SIF Muntenia cu 60,1% (64,5% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,27 mld.lei, si reprezentau 16,2% din total active, la finele lunii raportate au ajuns la valoarea de 1,33 mld. lei si cu 17,7% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,2 mld.lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii octombrie pe ansamblul SIF de 575,5 mil.lei, cu 7,1% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 7,6% (8,2% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 214,1 mil.lei, (13,4% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, SIF Banat – Crisana cu 153,4 mil.lei (8,2% din activ), SIF Muntenia cu 147,1 mil.lei (11,8% din activ) SIF Transilvania cu 58,5 mil.lei (4,8% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,2% din total active.

La finele lunii octombrie, niciun SIF nu avea titluri de stat in portofoliul sau.

Comparativ cu 269.5,3 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a scazut pana la 251,6 mil.lei, adica cu 6,6% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,3%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 6,4%, urmata de SIF Moldova cu 5,6%, SIF Transilvania cu 1,2%, SIF Oltenia cu 0,98% si SIF Muntenia cu 0,97%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,132 mil.lei (0,393 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,002% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 125,8 mil.lei, (125,4 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 0,3% si o pondere de 1,6% in total active. Cea mai mare detinere (51,6 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 0,6% sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,9 mld.€, cu 0,6 % mai mica decat nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitului se prezinta astfel:

In luna octombrie 2015, SIF Transilvania si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 2,00% si respectiv 1,19% din capitalul lor social, in cuantumul a 3.069 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 1.497 tranzactii pe SIF Banat Crisana.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Banat Crisana a prezentat cel mai mic interes pentru investitori.

AAF

Adrian Tudose