Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 30.11.2013

La finele lunii noiembrie 2013, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,6 mld.lei ceea ce reprezinta o crestere cu 1,4% fata de luna anterioara si cu 9,6% in 2013. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,48 mld.€, cu 1,3 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna noiembrie, se observa cresteri la SIF Moldova (3,9%), SIF Muntenia (1,0%) si SIF Oltenia (2,0%), in timp ce SIF Banat-Crisana (-0,1%) si SIF Transilvania (-0,07%) au inregistrat usoare diminuari ale activelor nete in luna raportata. insa are o crestere negativa cu -0.1% Pe ansamblul anului 2013, SIF Transilvania este singura SIF care mai inregistreaza scadere de activ -7,4%.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Nivelul preturilor de inchidere la finele lunii raportate, confirma evolutia ezitanta din ultima perioada, astfel ca dupa ce in septembrie toate SIF inregistrau crestere, in octombrie doar SIF Oltenia a mai inregistrat crestere, iar in luna noiembrie toate SIF revin pe plus. Pe ansamblul anului 2013, SIF Moldova(-0,8%) si SIF Trasnilvania (-6,8%) continua sa ramana in zona negativa, iar SIF Oltenia inregistreaza cresterea cea mai mare, peste 30%.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt continua aprecierea de luna trecuta si cresc cu 4,8%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 94,7 % (94,6% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a crescut la 62,2% fata de 59,7% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 65% la finele lunii noiembrie.

Urmarita insa pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 3,9% la SIF Banat-Crisana, 7,2% la SIF Moldova, 1,4% la SIF Transilvania, 2,7% la SIF Muntenia si 7,3% la SIF Oltenia.

SIF la 31.10.2013
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,8792 2,4477 0,9666 1,3749 2,7310
% in luna raportata -0,15 3,96 -0,07 1,05 2,07
% in anul 2013 19,93 16,51 -7,43 4,25 12,33
Dividend brut 2012 – lei – 0,000 0,2400 0,1750 0,1340 0,1300
Pret inchidere finele lunii raportate 1,2300 1,4380 0,6630 0,8310 1,8900
% luna raportata 16,0 15,9 10,5 22,2 12,4
% in 2013 1,4 -0,8 -6,8 7,9 34,7
% Prima / discont (-) -57,28 -41,25 -31,41 -39,56 -30,79
Capitalizare 675.084.600 746.450.828 724.091.029 670.647.344 1.096.513.199
Activ net total 1.580.221.160 1.270.593.689 1.055.672.353 1.109.579.472 1.584.407.142
% in anul 2013 19,93 16,51 -7,43 4,25 12,33
Rata eficienta financiara % 5,28 7,79 20,26 10,25 8,26
Nr. actiuni tranzactionate 18.455.683 13.461.841 52.641.081 11.388.912 24.445.422
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 3,36 2,59 4,82 1,41 4,21
Numar tranzactii 4.012 3.150 6.651 2.648 3.412

SIF Banat-Crisana cu 70,0%,(64,4% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiuni cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Moldova cu 67,0% (67,4% ant.),, SIF Muntenia cu 61,8% (ant.60,4%), SIF Oltenia cu 57,2% (53,2% ant.) si SIF Transilvania cu 54,4% (ant.53,4%) comparativ cu media de 62,2% (59,7% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,6 mld.lei s-au apreciat usor pana la 4,8 mld.lei (2,4%) si detin o pondere in total active ceva mai mare decat luna anterioara si anume 67,4% ( 66,3% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii nov. se prezinta astfel: SIF Banat- Banat-Crisana cu 69,7% (70,9% ant.), SIF Moldova 74,0% (71,2% ant.), SIF Transilvania 63,5% (63,2% ant.), SIF Muntenia 73,1% (72,7% ant.) si SIF Oltenia 58,5% (55,4% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,4 mld.lei, si reprezentau 20,3% din total active, la finele lunii raportate se mentin la aceeasi valoare si pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 628 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 61 mil. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii noiembrie pe ansamblul SIF de 287,6 mil.lei, cu 6,0% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 4,0% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 201 mil.lei, (15,1% din activ), inregistra cea mai mare detinere de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 49 mil.lei (3,9% din activ) si SIF Transilvania cu 19 mil.lei si (1,6% din activ), dupa care SIF Banat – Crisana si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 1,0% din total active.

Fata de nivelul de 16,1 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se pastreaza aceeasi valoare, iar ponderea acestor instrumente in total active se mentine 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 392,6 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 350,8 mil.lei, adica cu 10,6% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,9%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat-Crisana cu 8,5%, urmata de SIF Transilvania cu 4%, SIF Oltenia si SIF Muntenia cu 3,9%, SIF Moldova cu 3,5%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii nov. 0,5 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 114,8 mil.lei, (112,1 mil.lei ant.), marcand astfel o apreciere cu 2,4%, ceea ce corespunde unei ponderi de 1,6% in total active.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 14,9% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,88 mld.€, cu 14 % peste nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:

In luna noiembrie 2013, SIF Transilvania si SIF Oltenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 4,82% si respectiv 4,21% din capitalul lor social, in cuantumul a 6.651 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 3.412 tranzactii pe SIF Oltenia.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.648 tranzactii ce au insumat 1,41% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose