Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.01.2015

La finele lunii ianuarie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,51 mld. lei, adica -1,0% fata de nivelul inregistrat in luna anterioara. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,46 mld.€, cu -0,9 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca doar SIF Oltenia a inregistrat o crestere negativa, in timp ce celelalte SIF au inregistrat cresteri de active nete in luna ianuarie, cuprinse in intervalul 0,9% (SIF Muntenia) si 2,6% la SIF Transilvania.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Urmarind evolutia preturilor de inchidere, se poate constata ca la finele lunii ianuarie, comparativ cu luna anterioara, SIF Muntenia cu -2,38% si SIF Oltenia cu -0,6%, inregistreaza corectii ale preturilor de inchidere, in timp ce celelalte trei SIF au inregistrat aprecieri cuprinse in intervalul 1,0% la SIF Banat-Crisana si 3,5% la SIF Transilvania.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o apreciere cu 1,5% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,9 % (88,6% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a crescut pana la 61,1% fata de 60,6% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 68,7% (68,4% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 0,5% la SIF Banat-Crisana, 2,0% la SIF Moldova, 1,7% la SIF Transilvania, 4,3% la SIF Muntenia si 0,2% la SIF Oltenia.

SIF la 31.01.2015
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,9521 2,6367 0,5010 1,2709 2,4233
% in luna raportata 1,01 1,11 2,68 0,95 -8,92
% in anul 2014 1,01 1,11 2,68 0,95 -8,92
Dividend brut pt. anul 2013 0,2592 0,4432 0,0252 0,2041 0,1636
Pret inchidere finele lunii raportate 1,3170 1,6350 0,2550 0,8600 1,6600
% luna raportata 1,07 2,77 3,57 -2,38 -0,60
% in 2015 1,07 2,77 3,57 -2,38 -0,60
% Prima / discont (-) -55,39 -37,99 -49,10 -32,33 -31,50
Capitalizare 722.834.486 848.711.476 556.993.099 694.051.403 963.075.085
Activ net total 1.620.257.518 1.368.694.947 1.094.344.341 1.025.685.233 1.405.912.617
% in anul 2015 1,01 1,11 2,68 0,95 -8,92
Rata eficienta financiara % 0,94 0,16 1,54 1,16 0,04
Nr. actiuni tranzactionate 14.576.576 22.024.115 48.408.588 19.471.530 19.645.771
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 2,66 4,24 4,43 2,41 2,43
Numar tranzactii 3.870 3.706 7.616 2.666 3.379

SIF Oltenia cu 66,5% (65,2% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Banat-Crisana cu 65,1% (66,1% ant.), SIF Moldova cu 63,2%(61,4% ant.), SIF Transilvania cu 55,2% (56,0% ant.) si SIF Muntenia cu 51,7% (50,0% ant.), comparativ cu media de 61,1% (60,6% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,65 mld.lei, si-au crescut valoarea (2,0%) pana la 4,75 mld. si detin o pondere in total active de 67,5% ( 66,8% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii ianuarie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,2% (75,6% ant.), SIF Banat-Crisana cu 67,4% (67,7%), SIF Oltenia 66,8% (65,5% ant.), SIF Moldova 66,0% (64,5% ant.) si SIF Muntenia cu 62,8% (61,5% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,07 mld.lei, si reprezentau 15,4% din total active, la finele lunii raportate erau cu -0,9% sub nivelul anterior, adica la valoarea de 1,06 mld. lei si cu 15,1% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,46 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii ianuarie pe ansamblul SIF de 644,1 mil.lei, cu -0,8% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,1% (9,3% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 296 mil.lei, (20,7% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 151 mil.lei (9,2% din activ), SIF Muntenia cu 142 mil.lei (12,0% din activ) SIF Transilvania cu 51 mil.lei (4,4% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 16,3 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii raportate ,este 0,6% sub nivelul din luna anterioara. Ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 254,1 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a coborat pana la 241,5 mil.lei, adica cu -4,9% fata de nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,4%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 5,9%, urmata de SIF Banat-Crisana cu 5,2%, SIF Transilvania cu 2,3%, SIF Oltenia cu 1,6% si SIF Muntenia cu 1,3%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,395 mil.lei (0,393 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 131,4 mil.lei, (143,2 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei deprecieri cu -8,2% si o pondere de 1,8% in total active. Cea mai mare detinere (51,7 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,7 mld.lei, adica similar cu nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu 1,6 % peste nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

In luna ianuarie 2015, SIF Transilvania si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 4,43% si respectiv 4,24% din capitalul lor social, in cuantumul a 6.656 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 3.706 tranzactii pe SIF Moldova.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.666 tranzactii ce au insumat 2,41% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose