Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.03.2015

La finele lunii martie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,6 mld. lei, adica -1,5% mai putin fata de nivelul inregistrat in luna anterioara, dar pozitiv, adica 0,8% crestere fata de inceputul anului. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 0,9 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate SIF au inregistrat deprecieri in intervalul -0,5% la SIF Oltenia si SIF Transilvania si -2,7% la sif Moldova si SIF Muntenia. Pe ansamblul anului 2015, SIF Transilvania si SIF Oltenia au trecut pe minus, celalelte SIF inregistrand cresteri ale activelor nete, pornind de la 0,1% la SIF Moldova si crescand pana la 3,8% la SIF Banat – Crisana.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta deprecieri, (intre -2 si – 7%) pe linie la cele cinci SIF. Cumulat insa de la inceputul anului, situatia se schimba deoarece doar SIF Moldoca cu -1,3% si SIF Muntenia cu -5,3% sunt inca pe minus, in timp ce celelalte SIF sunt toate pe plus.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o depreciere cu -2,5% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,4 % (88,7% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a diminuat pana la 60,0% fata de 60,8% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 67,9% (68,5% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -1,7% la SIF Banat-Crisana, -3,9% la SIF Moldova, 0,9% la SIF Transilvania, -3,5% la SIF Muntenia si -3,3% la SIF Oltenia.

SIF la 31.03.2015
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 3,0334 2,6104 0,4874 1,2689 2,6346
% in luna raportata -1,22 -2,72 -0,51 -2,76 -0,57
% in anul 2015 3,79 0,10 -0,10 0,79 -0,98
Profit/actiune (estimat la 31.12.2014) 0,2592 0,4432 0,0252 0,2041 0,1636
Pret inchidere finele lunii raportate 1,3940 1,5700 0,2679 0,8340 1,6900
% luna raportata -2,18 -7,65 -2,19 -4,69 -2,26
% in 2015 6,98 -1,32 8,81 -5,33 1,20
% Prima / discont (-) -54,04 -39,86 -45,04 -34,28 -35,85
Capitalizare 765.095.880 814.970.653 585.170.397 673.068.454 980.480.057
Activ net total 1.664.873.253 1.355.024.788 1.064.727.607 1.024.083.439 1.528.514.511
% in anul 2015 3,79 0,10 -0,10 0,79 -0,98
Rata eficienta financiara % 1,11 0,09 2,26 1,70 0,37
Nr. actiuni tranzactionate 5.277.486 9.888.704 23.674.074 12.395.228 3.763.432
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 0,96 1,91 1,08 1,54 0,65
Numar tranzactii 2.686 3.724 3.197 2.152 2.007

 

SIF Banat – Crisana cu 66,0% (66,1% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Oltenia cu 63,2% (64,8% ant.), SIF Moldova cu 61,1%(62,8% ant.), SIF Transilvania cu 55,3% (54,5% ant.) si SIF Muntenia cu 50,4% (51,5% ant.), comparativ cu media de 60,0% (60,8% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,80 mld.lei, s-au depreciat cu -2,2%, ajungand astfel la 4,69 mld. si detin o pondere in total active de 67,0% ( 67,4% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii martie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,8% (74,6% ant.), SIF Banat-Crisana cu 68,1% (68,0%), SIF Moldova 65,8% (66,7% ant.), SIF Oltenia 65,7% (66,0% ant.) si SIF Muntenia cu 60,1% (62,4% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,07 mld.lei, si reprezentau 15,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu 1,1% peste nivelul anterior, adica la valoarea de 1,08 mld. lei si cu 15,5% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,4 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,07 mld.lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii martie pe ansamblul SIF de 651,4 mil.lei, cu -1,9% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,3% (9,3% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 299 mil.lei, (21,2% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat – Crisana cu 149,5 mil.lei (8,9% din activ) SIF Muntenia cu 144,5 mil.lei (12,3% din activ), SIF Transilvania cu 55,8 mil.lei (4,8% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 16,3 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii raportate, este cu -0,2% sub nivelul din luna anterioara. Ponderea acestor instrumente in total active se mentine la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 250,3 mil.lei, cat era  volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a urcat pana la 260,3 mil.lei, adica cu 4,0% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 6,7%, urmata de SIF Moldova cu 5,9%, SIF Muntenia cu 3,1%, SIF Oltenia cu 1,3% si Transilvania cu 0,4%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,393 mil.lei (0,392 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 126,8 mil.lei, (131,6 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei deprecieri cu -3,6% si o pondere de 1,8% in total active. Cea mai mare detinere (51,3 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 5,6% peste nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,9 mld.€, cu 5,0 % peste nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitului se prezinta astfel:

bbe14f47ce44c880bda088738710d409

In luna martie, SIF Moldova si SIF Muntenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,91% si respectiv 1,54% din capitalul lor social, in cuantumul a 3.724 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 2.152 tranzactii pe SIF Muntenia.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.007 tranzactii ce au insumat 0,65% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose