Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.05.2014

La finele lunii mai 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,7 mld. lei, ceea ce inseamna o crestere fata de luna anterioara cu 5,1% dar 2,9% in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 5,1 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate cele cinci SIF au inregistrat aprecieri, incepand cu 2,4% la SIF Muntenia si pana la 8,6% la SIF Transmilvania. Pe ansamblul celor cinci luni din acest an, cu exceptia SIF Muntenia care este inca pe minus (-1,1%) toate cele patru SIF inregistreaza cresteri cuprinse in intervalul 0,8% la SIF Moldova si 7,4% la SIF Transilvania.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Preturile de inchidere au stopat trendul descrescator de pana acum si astfel se inregistreaza cresteri pe toata linia, pornind de la 1,3% la SIF Oltenia si pana la 16% la SIF Transilvania. Pe ansamblul anului 2014 insa, toate cele cinci SIF continua sa inregistreze corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -6,7% la SIF Oltenia si pana la -15,3% la SIF Moldova.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o crestere cu 4,7%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 89,3 % (91,3% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, s-a diminuat pana la 60,9% fata de 62,3% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active stationeaza la 68,2% (68,2% anterior) la finele lunii mai.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -0,4% la SIF Banat-Crisana, 3,9% la SIF Moldova, 12,2% la SIF Transilvania, 5,3% la SIF Muntenia si 6,7% la SIF Oltenia.

SIF la 31.05.2014
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,9897 2,4743 1,0574 1,2998 2,8747
% in luna raportata 4,92 5,74 8,60 2,42 4,44
% in anul 2014 3,07 0,79 7,42 -1,15 3,97
Dividend brut pt. anul 2013 0,0 0,0660 0,0 0,0 0,0
Pret inchidere finele lunii raportate 1,1320 1,2450 0,6000 0,7920 1,8500
% luna raportata 4,81 2,30 16,05 11,31 1,37
% in 2014 -12,38 -15,3-10,651 -10,65 -10,20 -6,75
% Prima / discont (-) -62,14 -48,68 -43,26 -39,07 -35,64
Capitalizare 621.297.371 646.266.537 655.285.999 639.172.920 1.073.306.571
Activ net total 1.640.908.349 1.284.405.553 1.154.853.849 1.049.022.748 1.667.780.093
% in anul 2014 3,07 0,79 7,42 -1,15 3,97
Rata eficienta financiara % 5,19 13,31 0,78 20,21 3,29
Nr. actiuni tranzactionate 5,867,110 7,527,372 41,201,715 6,476,408 53,380,097
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 1,07% 1,45% 3,77% 0,80% 9,20%
Numar tranzactii 2.676 3.105 6.111 1.938 3.239

SIF Banat-Crisana cu 68,3%,(71,4% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Transilvania cu 59,0% (56,7% ant.), SIF Oltenia cu 58,9% (58,8% ant.), Moldova cu 58,6% (65,8 %ant.), si SIF Muntenia cu 58,5% (58,3% ant.), comparativ cu media de 60,9% (62,3% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,92 mld.lei, si-au modificat valoarea urcand usor pana la 4,99 mld. (1,4%) si detin o pondere in total active de 68,5% ( 70,7% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii aprilie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,7% (78,9% ant.), SIF Muntenia cu 72,2% (70,35 ant.), SIF Banat- Banat-Crisana cu 70,8% (75,0% ant.), SIF Moldova 62,7% (70,0% ant.) si SIF Oltenia 61,0% (62,0% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,18 mld.lei, si reprezentau 17,0% din total active, la finele lunii raportate erau cu 1,6% peste nivelul anterior, adica 1,2 mld. lei si cu 16,5% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,6 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,07 mld. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii mai pe ansamblul SIF de 463,8 mil.lei, cu 1,0% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 6,3% (6,6% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 273 mil.lei, (19,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 87 mil.lei (5,2% din activ), SIF Muntenia cu 82 mil.lei (6,8% din activ) SIF Transilvania cu 18 mil.lei (1,4% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 16,5 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, scade usor la 16,4 mil.lei (-0,8%) in luna raportata. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active coboara la 0,23% de la 0,24%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 96,6 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 126,2 mil.lei, adica cu 30,5% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,6%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 4,0%, urmata de SIF Banat-Crisana cu 2,6%, SIF Transilvania cu 1,2%, SIF Oltenia cu 0,6% si SIF Muntenia cu 0,01%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,47 mil.lei (0,06 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 91,8 mil.lei, (90,5 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,2% in total active.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,6 mld.lei, adica cu 6,2% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8mld.€, cu peste 6,1 % peste nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:

In luna mai 2014, SIF Oltenia si SIF Transilvania au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 9,20% si respectiv 3,77% din capitalul lor social, in cuantumul a 3.239 tranzactii realizate pe SIF Oltenia si 6.111 tranzactii pe SIF Transilvania.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.938 tranzactii ce au insumat 0,80% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose