Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.07.2015

La finele lunii iulie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 7,2 mld. lei, cu 5,9% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si cu 10,2% crestere in 2015. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,6 mld.€, cu 7,5 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate SIF, au inregistrat cresteri ale activelor nete, cu valori cuprinse  in intervalul 3,3% la SIF Oltenia  si pana la 8,7% la SIF Moldova. Pe ansamblul anului 2015, datorita majorarii de capital din luna iunie, SIF Moldova apare cu minus (13,4% daca aplicam factor 2 de multiplicare), celalelte SIF inregistrand valori de crestere pozitive, pornind de la 1,5% la SIF Oltenia si urcand pana la 14,2% la SIF Muntenia.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la cele cinci SIF, cu crestere in anul 2015 la SIF Moldova cu 13,4%, utilizand factorul de multiplicare 2.

Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta aprecieri la toate SIF, aprecieri pornind de la 8,06% la SIF Moldova si pana la 16,1% la SIF Banat-Crisana. Cumulat de la inceputul anului, toate SIF au ajuns pe plus, execeptie SIF Moldova*.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o crestere cu 10,3% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 89,2 % (86,3% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a diminuat pana la 59,5% fata de 54,8% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 66,7% (63,5% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 26,6% la SIF Banat-Crisana, 5,7% la SIF Moldova, 0,5% la SIF Transilvania,     11,8% la SIF Muntenia si 3,8% la SIF Oltenia.

SIF la 31.07.2015 (Valorile sunt exprimate in lei) Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 3,3314 1,4792* 0,5309 1,4382 2,7014
% in luna raportata 5,45 8,79 5,87 6,48 3,37
% in anul 2015 13,99 -43,28 8,81 14,24 1,53
Dividend brut 2014 / actiune 0,1000 0,1012 0,0125 0,0715 0,1200
Pret inchidere finele lunii raportate 1,6950 0,8450* 0,2705 0,9100 1,8970
% luna raportata 16,10 8,06 9,96 8,33 9,02
% in 2015 30,08 -46,89 9,87 3,29 13,59
% Prima / discont (-) -49,12 -42,87 -49,05 -36,73 -29,78
Capitalizare 930.299.509 438.630.702 590.849.543 734.403.229 1.100.574.359
Activ net total 1.828.416.838 1.535.640.758 1.159.645.680 1.160.682.867 1.567.261.339
% in anul 2015 13,99 13,44 8,81 14,24 1,53
Rata eficienta financiara % 2,60 5,28 4,28 9,08 8,23
Nr. actiuni tranzactionate 7.726.545 12.447.954 31.011.366 9.153.510 3.450.096
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 1,41% 1,20% 1,42% 1,13% 0,59%
Numar tranzactii 2.746 3.738 4.917 2.471 2.424

* SIF Moldova a inregistrat in luna iunie, majorarea de capital cu factor de multiplicare 2;

SIF Moldova cu 79,6% (81,1%), avea la finele lunii raportate, cea mai mare expunere pe aceste instrumente din categoria investitiilor pe termen scurt, urmata apoi de SIF Banat – Crisana cu 73,3% (60,8% ant.) SIF Oltenia cu 64,1% (63,7% ant.), SIF Muntenia cu 58,3% (55,1% ant.) si SIF Transilvania cu 52,6% (54,5% ant.), comparativ cu media de 66,7% (63,5% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,9 mld.lei, au urcat pana la 5,2 mld. adica  cu 9,6% crestere in luna iulie. Ponderea  acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 67,8% ( 65,0% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii iulie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,7% (74,2% ant.), SIF Moldova 70,2% (63,0% ant.), SIF Banat-Crisana cu 69,9% (66,7%), SIF Oltenia 65,2% (65,3% ant.) si SIF Muntenia cu 57,9% (55,4% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,13 mld.lei, si reprezentau 15,1% din total active, la finele lunii raportate erau la acelasi nivel ca si in luna anterioara, adica la valoarea de 1,13 mld. lei dar cu 14,6% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,07 mld.lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii iulie pe ansamblul SIF de 706,6 mil.lei, cu 6,6% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,1% (8,9% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 267,9 mil.lei, (16,9% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 228,6 mil.lei (17,2% din activ), SIF Banat – Crisana cu 162,4 mil.lei (8,5% din activ), SIF Transilvania cu 44,9 mil.lei (3,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,2% din total active.

La finele lunii iulie, niciun SIF nu mai avea titluri de stat in portofoliul sau.

Comparativ cu 319,6 mil.lei, cat era  volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a crescut pana la 393,2 mil.lei, adica cu 23,0% fata de nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 5,1%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 8,3%, urmata de SIF Moldova cu 5,8%, SIF Oltenia cu 3,7%, SIF Transilvania cu 3,2% si SIF Muntenia cu 2,8%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,394 mil.lei (0,393 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,005% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 124,4 mil.lei, (125,9 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei deprecieri cu 1,1% si o pondere de 1,6% in total active. Cea mai mare detinere (50,2 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,4 mld.lei, adica cu -11,8% sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,7 mld.€, tot cu -11,8 % sub nivelul lunii anterioare.

 

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Capture-02

Evolutia profitului se prezinta astfel:

Capture-03

 

In luna iulie 2015, SIF Transilvania si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,42% si respectiv 1,41% din capitalul lor social, in cuantumul a 4.917 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 2.746 tranzactii pe SIF Banat Crisana.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.424 tranzactii ce au insumat 0,59% din capitalul social.

. AAF

Adrian Tudose