Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.08.2014

La finele lunii august 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,6 mld. lei, cu -1,2% mai mic decat nivelul inregistrat in luna anterioara, dar cu 0,4% crestere in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu -1,1 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca doar SIF Muntenia cu 0,76% inregistreaza crestere, in timp ce celalalte patru SIF, inregistreaza diminuari de active nete astfel: SIF Moldova -2,8%, SIF Transilvania -2.0%, SIF Oltenia cu -1,8% si SIF Banat Crisana cu -0,05%. Pe ansamblul celor opt luni din acest an, doar SIF Moldova cu 3,9%, SIF Oltenia cu 1,6%, inregistreaza cresteri de activ.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Prfivind evolutia preturilor de inchidere, se poate constata ca la finele lunii august, comparativ cu luna anterioara, doar SIF Banat-Crisana cu 1,78% si SIF Moldova cu 8,33% inregistreaza aprecierei ale preturilor de inchidere. La celalelate trei SIF, evolutia a fost una negativa, depreciereile situandu-se in intervalul -0,24% la SIF Muntenia si pana la -8,44% la SIF Transilvania. Pe ansamblul anului 2014 insa, cu execptia SIF Moldova care inregistreaza o crestere cu 1,7%, celelalte SIF continua sa inregistreze corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -2,7% la SIF Banat-Crisana si pana la -12,2% la SIF Transilvania.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara apreciere cu 0,5%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 89,9 % (90,1% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a urcat pana la 62,0% fata de 61,1% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 69,0% (67,8% anterior) la finele lunii august.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 3,9% la SIF Banat-Crisana, 1,6% la SIF Moldova, -0,8% la SIF Transilvania, 0,6% la SIF Muntenia si -3,3% la SIF Oltenia.

SIF la 31.08.2014
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,8962 2,5527 0,4823* 1,2844 2,8101
% in luna raportata -0,05 -2,79 -2,07 0,76 -1,83
% in anul 2014 -0,15 3,99 -1.96 -2,33 1,64
Dividend brut pt. anul 2013 0,0 0,0660 0,0 0,0 0,1600
Pret inchidere finele lunii raportate 1,2560 1,4950 0,2939 0,8380 1,8360
% luna raportata 1,78 8,33 -8,44 -0,24 -3,67
% in 2014 -2,79 1,70 -12,27 -4,99 -7,46
% Prima / discont (-) -56,63 -41,43 -39,07 -34,75 -34,66
Capitalizare 689.354.681 776.038.934 320.980.925 676.296.600 1.065.184.251
Activ net total 1.589.554.246 1.325.070.495 1.053.567.176 1.036.537.377 1.630.307.498
% in anul 2014 -0,15 3,99 -1,96 -2,33 1,64
Rata eficienta financiara % 9,39 14,81 1,19 21,55 3,68
Nr. actiuni tranzactionate 13.465.759 30.865.769 60.627.541 3.379.813 9.119.059
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 2,5% 5,9% 2,78% 0,42% 1,57%
Numar tranzactii 2.636 3.203 5.033 1.723 4.024

*SIF Transilvania a facut in luna iunie majorare de capital cu factor de multiplicare 2;

SIF Moldova cu 65,8% (63,2% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Banat-Crisana cu 65,6%,(62,9% ant.), SIF Oltenia cu 61,4% (62,4% ant.), SIF Transilvania cu 58,7% (58,0% ant.) si SIF Muntenia cu 56,9% (56,1% ant.), comparativ cu media de 62,0% (61,1% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,02 mld.lei, si-au pasatrat valoarea de 5,02 mld. si detin o pondere in total active de 70,1% ( 69,2% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii august se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 76,7% (78,0% ant.), SIF Moldova 68,2% (69,9% ant.), SIF Banat-Crisana 68.15 (64.5% ant.), SIF Muntenia cu 67,3% (68,9 ant.) si SIF Oltenia 64,3% (64,7% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,19 mld.lei, si reprezentau 16,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu -0,3% sub nivelul anterior, si cu 16,6% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,6 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii august pe ansamblul SIF de 595,3 mil.lei, cu 4,4% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 8,3% (7,8% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 288 mil.lei, (20,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 145 mil.lei (9,0% din activ), SIF Muntenia cu 138 mil.lei (11,7% din activ) SIF Transilvania cu 20 mil.lei (1,7% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 15,89 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, a crescut la 15,93 mil.lei (0,2%) in luna raportata. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,22%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 156,1 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor s-a diminuat pana la 154,0 mil.lei, adica -1,3% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,6%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana si SIF Moldova, ambele cu 3,4%, SIF Transilvania cu 1,8%, SIF Oltenia cu 1,5% si SIF Muntenia cu 0,01%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,43 mil.lei (0,44 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 81,8 mil.lei, (81,6 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,1% in total active.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,5 mld.lei, adica la fel cu cel din luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,79 mld.€, cu 0,1 % peste nivelul lunii anterioare.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:

In luna august 2014, SIF Moldova si SIF Transilvania au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 5,90% si respectiv 2,78% din capitalul lor social, in cuantumul a 3.203 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 5.033 tranzactii pe SIF Transilvania. Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.723 tranzactii ce au insumat 0,42% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose