Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF – la 31.08.2015

La finele lunii august 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,9 mld. lei, cu 3,5% mai putin fata de nivelul inregistrat in luna anterioara, dar cu 6,3% crestere in 2015. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 4,0 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate SIF, au inregistrat scaderi ale activelor nete, cu valori cuprinse  in intervalul -0,4% la SIF Oltenia  si pana la -6,8% la SIF Moldova. Pe ansamblul anului 2015, datorita majorarii de capital din luna iunie, SIF Moldova apare cu minus (daca aplicam factor 2 de multiplicare cresterea este 5,7%), celalelte SIF inregistrand valori de crestere pozitive, pornind de la 1,1% la SIF Oltenia si urcand pana la 13,0% la SIF Muntenia.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la cele cinci SIF, cu crestere in anul 2015 la SIF Moldova cu 5,7%, utilizand factorul de multiplicare 2.

Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta deprecieri la toate SIF. Acete diminuari pornesc de la -4,1% la SIF Moldova si merg pana la -8,7% la SIF Transilvania. Cumulat de la inceputul anului, pe minus sunt doar SIF Muntenia cu -3,5% si SIF Moldova* cu -49.1%.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o diminuare cu 6,2% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,7 % (89,2% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a diminuat pana la 57,4% fata de 59,5% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 64,7% (66,7% anterior) la finele lunii raportate.

 

SIF la 31.08.2015 (Valorile sunt exprimate in lei) Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 3,2030 1,3782* 0,5037 1,4228 2,6902
% in luna raportata -3,85 -6,83 -5,12 -1,07 -0,41
% in anul 2015 9,60 -47,15 3,24 13,01 1,11
Dividend brut 2014 / actiune 0,1000 0,1012 0,0125 0,0715 0,1200
Pret inchidere finele lunii raportate 1,6200 0,8100* 0,2470 0,8500 1,7650
% luna raportata -4,42 -4,14 -8,69 -6,59 -6,96
% in 2015 24,33 -49,09 0,32 -3,52 5,69
% Prima / discont (-) -49,42 -41,23 -50,97 -40,26 -34,39
Capitalizare 889.135.814 420.462.566 539.518.806 685.981.038 1.023.992.485
Activ net total 1.757.947.931 1.430.782.088 1.100.302.365 1.148.228.863 1.560.762.789
% in anul 2015 9,60 -47,15 3,24 13,01 1,11
Rata eficienta financiara % 2,92 5,58 4,58 6,89 8,94
Nr. actiuni tranzactionate 5.122.237 15.651.296 36.416.472 6.489.366 7.187.173
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 0,93 1,51 1,67 0,80 1,24
Numar tranzactii 2.670 4.198 4.874 2.706 3.254

* SIF Moldova a inregistrat in luna iunie, majorarea de capital cu factor de multiplicare 2;

SIF Moldova cu 63,4% (79,6%), avea la finele lunii raportate, cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe termen scurt, urmata apoi de SIF Oltenia cu 61,9% (64,1% ant.), SIF Banat – Crisana cu 59,1% (73,3% ant.), SIF Transilvania cu 52,8% (52,6% ant.) si SIF Muntenia cu 46,1% (58,3% ant.), comparativ cu media de 57,4% (66,7% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,2 mld.lei, au scazut pana la 4,9 mld. adica  cu -5,3% in luna august. Ponderea  acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 66,5% ( 67,8% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii august se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,1% (75,7% ant.), SIF Moldova 67,7% (70,2% ant.), SIF Banat-Crisana cu 68,9% (69,9%), SIF Oltenia 62,1% (65,2% ant.) si SIF Muntenia cu 59,2% (57,9% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,13 mld.lei, si reprezentau 14,6% din total active, la finele lunii raportate au ajuns la valoarea de 1,21 mld. lei si cu 16,2% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,1 mld.lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii august pe ansamblul SIF de 685,1 mil.lei, cu 3,0% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,1% (9,1% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 254,7 mil.lei, (17,0% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 220,4 mil.lei (17,1% din activ), SIF Banat – Crisana cu 154,7 mil.lei (8,4% din activ), SIF Transilvania cu 52,9 mil.lei (4,4% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,2% din total active.

La finele lunii august, niciun SIF nu mai avea titluri de stat in portofoliul sau.

Comparativ cu 393,2 mil.lei, cat era  volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a scazut pana la 355,3 mil.lei, adica cu 9,6% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 8,7%, urmata de SIF Oltenia cu 5,9%, Moldova cu 3,4%, SIF Transilvania cu 1,8% si SIF Muntenia cu 1,7%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,392 mil.lei (0,394 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,005% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 125,2 mil.lei, (124,4 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 0,6% si o pondere de 1,6% in total active. Cea mai mare detinere (51,6 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,5 mld.lei, adica cu 6,2% sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€,  cu -6,7 % sub nivelul lunii anterioare.

 

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitului se prezinta astfel:

 

In luna august 2015, SIF Transilvania si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,67% si respectiv 1,51% din capitalul lor social, in cuantumul a 4.874 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 4.198 tranzactii pe SIF Moldova.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Banat Crisana a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.670 tranzactii ce au insumat 0,93% din capitalul social.

. AAF

Adrian Tudose