Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Comunicate de presa

Societatile de Investitii Financiare – SIF- la 31.12.2014

La finele lunii decembrie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,58 mld. lei, adica plus 0,5% fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si tot o crestere, insa negativa (-0,4%) in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,46 mld.€, cu -0,8 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Moldova cu 2,8% crestere, SIF Transilvania cu 1,5% si SIF Banat-Crisana cu 0,3% crestere, sunt performerele lunii decembrie la cresterea de active nete, in timp ce celelalte doua SIF, au inregistrat scaderi ale activelor nete in luna raportata. Pe ansamblul anului 2014, performera ramane SIF Moldova cu 6,2% crestere de activ net, urmata la distanta de SIF Banat-Crisana cu 0,7% crestere, dupa care, toate celelalte SIF inregistreaza deprecieri de active nete.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Urmarind evolutia preturilor de inchidere, se poate constata ca la finele lunii decembrie, comparativ cu luna anterioara, doar SIF Banat-Crisana cu 2,6%, inregistreaza crestere, iar celelalte patru SIF au inregistrat deprecieri ale preturilor de inchidere. In schimb, pe ansamblul anului 2014 SIF Moldova cu o crestere de 8,2% si SIF Banat – Crisana cu crestere de 0,8%, sunt singurele SIF cu crestere pozitiva, celelalte trei avand cresteri negative, dintre care cea mai mare (-26,5%) se regaseste la SIF Transilvania.

Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o apreciere cu 3,6% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,6 % (87,5% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a crescut pana la 60,6% fata de 57,9% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 68,4% (66,2% anterior) la finele lunii raportate.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 0,5% la SIF Banat-Crisana, 5,5% la SIF Moldova, 10,4% la SIF Transilvania, 5,1% la SIF Muntenia si 0,4% la SIF Oltenia.

SIF la 31.12.2014
(Valorile sunt exprimate in lei)
Banat – Crisana Moldova Transilvania Muntenia Oltenia
Val. unit. activ net 2,9225 2,6077 0,4879* 1,2590 2,6606
% in luna raportata 0,03 2,83 1,53 -1,59 -0,45
% in anul 2014 0,76 6,23 -0.83 -4,26 -3,77
Dividend brut pt. anul 2013 0,0 0,0660 0,0 0,0 0,1600
Pret inchidere finele lunii raportate 1,3030 1,5910 0,2462 0,8810 1,6700
% luna raportata 2,60 -2,87 -3,15 -3,19 -5,65
% in 2014 0,85 8,23 -26,51 -0,11 -15,83
% Prima / discont (-) -55,42 -38,99 -49,54 30,02 -37,23
Capitalizare 715.150.596 825.871.535 537.771.377 710.999.170 968.878.742
Activ net total 1.604.029.096 1.353.648.406 1.065.758.200 1.016.023.340 1.543.600.573
% in anul 2014 0,76 6,23 -0.83 -4,26 -3,77
Rata eficienta financiara % 8,87 17,00 5,17 16,21 6,15
Nr. actiuni tranzactionate 6.366.518 5.042.778 29.190.158 3.315.592 6.530.516
% nr. actiuni tranz. in cap. soc. 1,16% 0,97% 1,34% 0,41% 1,13%
Numar tranzactii 2.276 2.990 5.508 1.621 2.670

*SIF Transilvania a facut in luna iunie majorare de capital cu factor de multiplicare 2;

SIF Banat-Crisana cu 66,1% (65,1% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Oltenia cu 65,2% (64,5% ant.), SIF Moldova cu 61,4%(57,0% ant.), SIF Transilvania cu 56,0% (50,9% ant.) si SIF Muntenia cu 50,0% (46,6% ant.), comparativ cu media de 60,6% (57,9% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,61 mld.lei, si-au crescut valoarea (1,0%) pana la 4,65 mld. si detin o pondere in total active de 66,8% ( 66,4% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii decembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,6% (74,7% ant.), SIF Banat-Crisana cu 67,7% (67,5%), SIF Oltenia 65,5% (65,2% ant.), SIF Moldova 64,5% (63,3% ant.) si SIF Muntenia cu 61,5% (62,0% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,08 mld.lei, si reprezentau 15,6% din total active, la finele lunii raportate erau cu -1,1% sub nivelul anterior, adica la valoarea de 1,07 mld. lei si cu 15,4% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,48 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii decembrie pe ansamblul SIF de 649,6 mil.lei, cu -4,6% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,3% (9,8% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 307 mil.lei, (21,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 150 mil.lei (9,3% din activ), SIF Muntenia cu 141 mil.lei (12,1% din activ) SIF Transilvania cu 48 mil.lei (4,2% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.

Nivelul de 16,4 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii decembrie,este cub 1,7% superior celui din luna anterioara. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 229,4 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a crescut pana la 254,1 mil.lei, adica cu 10,7% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,8%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 5,8%, urmata de SIF Banat-Crisana cu 5,7%, SIF Oltenia cu 2,4%, SIF Transilvania cu 1,9% si SIF Muntenia cu 1,4%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,393 mil.lei (0,392 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 143,2 mil.lei, (137,9 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 3,8% si o pondere de 2,0% in total active. Cea mai mare detinere (52,2 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are astfel de instrumente in portofoliul sau.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,7 mld.lei, adica similar cu nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu -3,9 % sub nivelul lunii anterioare, pe fondul devalorizarii leului.

Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:

Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:

In luna decembrie 2014, SIF Transilvania si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,34% si respectiv 1,16% din capitalul lor social, in cuantumul a 5.508 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 2.276 tranzactii pe SIF Banat Crisana.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.621 tranzactii ce au insumat 0,41% din capitalul social.

AAF

Adrian Tudose