Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

BT Asset Management

BT Asset Management

DIRECTOR GENERAL Dl Aurel BERNAT

Adresa

str. Emil Racovita nr.22 Cluj – Napoca btam@btassetmanagement.ro

Contact

btam@btassetmanagement.ro
+40-264-407150
+40-264-407179
http://www.btassetmanagement.ro

Lista de fonduri

  1. 1

   BT Index Romania ROTX – (este un fond de index pe structura indicelui ROTX)

   BT Index Romania ROTX este fond inregistrat in Romania

   Plasamente exclusiv in Romania

   Componenta de actiuni min. 85% atat in Prospectul de Emisiune cat si in detineri

  2. 2

   BT Maxim – este un fond de actiuni

   Comisioanele practicate sunt: la subscrire nu se percepe comision; la rascumparare :

   4% din valoarea titlurilor rascumparate, daca retreagerea se efectueaza dupa o perioada mai mica sau egala cu 180 de zile de la data subscrierii unitatilor de fond; 2% daca retragerea se efectueaza dupa o perioada mai mare de 180 zile si mai mica sau egala cu 360 zile de la subscriere; 0% daca retragerea se efectueaza dupa o perioada mai mare de 360 zile de la subscriere; Nu se percepe comision daca rascumpararea este efectuata in scopul unei subscrieri de unitati de fond sau transfer la o entitate administrata de BT Asset Management si valoarea bruta a sumei rascumparate este mai mare de 100.000 RON.

   Comisionul de administrare este 0,25% pe luna aplicat la media lunara a activelor nete.

  3. 3

   BT Index ATX

  4. 4

   BT Clasic – care este un fond diversificat defensiv

   Comisioane practicate: la subscriere nu se percepe comision; la rascumparare daca aceasta se face intr-o perioada mai mica sau egala cu 90 zile, comisionul este 1%, Nu se percepe comision daca rascumpararea este efectuata in scopul unei subscrieri de unitati de fond sau transfer la o entitate administrata de BT Asset Management si valoarea bruta a sumei rascumparate este mai mare de 100.000 RON.

   Comisionul de administrare este 0,15% pe luna aplicat la media lunara a activelor nete.

  5. 5

   BT Invest – (este un fond inchis privat)

   Comisionul de administrare este 0,2% pe luna aplicat la media lunara a activelor nete.

   Depozitar : BRD Groupe Soceite Generale

   Distributie: Banca Trasnilvania si BT Securities

  6. 6

   BT Invest 1 (este aopc fond inchis privat pt. investitori calificati)

   Comisionul de administrare este 0,15% pe luna aplicat la media lunara a activelor nete

   Pentru toate fondurile, exista un singur depozitar si anume BRD-Soc.Gen.

   Pentru fondurile deschise distribuirea se face prin Banca Transilvanis si BT Securities.

  7. 7

   BT Euro Obligatiuni

   BT Euro Obligatiuni este un fond deschis de investitii, fond de instrumente financiare cu venit fix, denominate in Euro. Fondul BT Euro Obligatiuni este un produs destinat clientilor conservatori. Investitiile sunt realizate in asa fel incat riscul asociat acestora sa fie cat mai scazut. Datorita acestui fapt, va propunem plasamente in instrumente financiare cu venit fix cum ar fi: obligatiuni, certificate de trezorerie, titluri de stat sau depozite. Fondul nu investete in actiuni sau instrumente derivate. Cu toate acestea trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc asumat. Randamentele trecute nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare.

   Fondurile administrate de BT Asset Management S.A.I. se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romane si straine, care nu dispun de informatii suficiente pentru a-si putea alcatui un portofoliu diversificat pentru reducerea riscurilor prezente in operatiunile din piata de capital. Avantajele investitiei in fondurile noastre se constituie in servicii de calitate oferite clientului iar portofoliul diversificat al acestuia reduce riscurile prezente in operatiunile din piata si maximizeaza profitul.

   Depozitar: BRD-Groupe Societe Generale

   Comision de administrare: 0.07%/luna aplicat la media lunara a activelor nete

   Comision de subscriere: 0%

   Comision de rascumparare:

   1. 0.5% din valoarea unităţilor de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 30 zile de la data subscrierii unităţilor de fond;
   2. 0% din valoarea unităţilor de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 30 zile de la data subscrierii acestora;

   Nu se percepe comision de răscumpărare în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul unei subscrieri de unităţi de fond sau transfer la o entitate administrată de Societatea de administrare şi valoarea brută a sumei răscumpărate este mai mare de 100.000 lei, denominarea în lei a sumei răscumpărate făcându-se la cursul Băncii Naţionale a României din data cererii de răscumpărare. În situaţia în care această subscriere se face la un fond la care emisiunea de unităţi de fond nu este denominată în EURO, schimbul (în moneda în care este denominată emisiunea de unităţi de fond a fondului în care urmează să se facă subscrierea) sumei nete corespunzătoare răscumpărării se va efectua într-unul din conturile Fondului , la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a Fondului.

   Similar, dacă la un alt fond de investiţii sau entitate administrată de către Societatea de administrare şi a cărui emisiune de unităţi de fond nu este denominată în EURO, se răscumpără o sumă mai mare de 100.000 lei în vederea subscrierii la BT Euro Obligaţiuni, schimbul în EURO a sumei nete corespunzătoare răscumpărării se va efectua într-unul dintre conturile fondului ale cărui unităţi de fond se răscumpără, la cursul de schimb negociat cu banca distribuitoare a fondului (ale cărui unităţi de fond se răscumpără), subscrierea la Fond efectuându-se în Euro.

  8. 8

   BT Obligatiuni

   BT Obligatiuni – fond monetar/obligatiuniBT Obligatiuni este un fond deschis de investitii, fond de instrumente financiare cu venit fix. Fondul BT Obligatiuni este un produs destinat clientilor conservatori. Investitiile sunt realizate in asa fel incat riscul asociat acestora sa fie cat mai scazut. Datorita acestui fapt, va propunem plasamente in instrumente financiare cu venit fix cum ar fi: obligatiuni, certificate de trezorerie, titluri de stat sau depozite. Fondul nu investete in actiuni sau instrumente derivate. Cu toate acestea trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc asumat. Randamentele trecute nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare.

   Fondurile administrate de BT Asset Management S.A.I. S.A. se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romane si straine, care nu dispun de informatii suficiente pentru a-si putea alcatui un portofoliu diversificat pentru reducerea riscurilor prezente in operatiunile din piata de capital. Avantajele investitiei in fondurile noastre se constituie in servicii de calitate oferite clientului iar portofoliul diversificat al acestuia reduce riscurile prezente in operatiunile din piata si maximizeaza profitul.

   Pentru a vizualiza fisa de produs actualizata lunar apasati aici si selectati „Rapoarte lunare-BT Obligatiuni”

   Avantaje

   • Confera stabilitate datorita gradului de risc deosebit de scazut
   • Optim in conditii de volatilitate ridicata a pietei de capital
   • Conserva capitalul si realizeaza randamente superioare fata de dobanzile bancare obisnuite

   Costuri

   • Comision de cumparare: 0%
   • Comision de rascumparare: 0%
   • Comision administrare fond: 0.07%/luna din media activelor nete in administrare – acest comision este inclus in valoarea unitatii de fond
  9. 9

   BT Euro Clasic

   Moneda emisiune unitati de fond: EURO

   Tip fond: deschis

   Autorizatie ASF,nr.: 68/05.05.2015

   Numar in nReg.ASF: CSCFDIR/120094

   Cod ISIN: ROFFDIN000259

   Depozitar: BRD Societe Generale

   Categorie fond: multi-asset, defensive

   Comision de rascumparare: 1% aplicat la suma rascumparata, pentru UF-uri cu maturitate mai mica sau egala cu 90 zile, altfel 0%

   Comision subscriere: 0%

   Comision de administrate: 0,15%/luna aplicat la media lunara a activelor nete

   Distributie: retea Banca Transilvania, inclusive BT24-plaforma de internet banking a BT

Nothing Found