Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea

Director Relaţii cu investitorii dl. Marius Dan


Adresa

STR. BUZESTI NR.78-80, ET.7-8, Sector 1

Bucuresti

Romania

investor.relations@fondulproprietatea.ro


Contact

investor.relations@fondulproprietatea.ro

+40-21-200-96-00

+40-21-200-96-31/32

www.fondulproprietatea.ro

Lista de fonduri

  1. 1

   Fondul Proprietatea

   Fondul Proprietatea (“Fondul”) (Bloomberg: FP RO) este un fond de investiţii alternativ înregistrat sub forma unei societăţi pe acţiuni din România, listată la Bursa de Valori de la Bucureşti (simbol: FP) si administrat de Franklin Templeton International Services S.a.r.l. din data de 1 aprilie 2016. În perioada septembrie 2010 – martie 2016, Fondul a fost administrat de Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala Bucureşti. Franklin Templeton Investment Management Limited, în prezent administratorul de investiţii al Fondului este o subsidiară a Franklin Resources Inc. [NYSE:BEN], o societate de investiţii globală care oprerează sub denumirea Franklin Templeton Investments, cu peste 60 de ani de activitate şi peste 732,1 miliarde USD în administrare la data de 30 iunie 2016. Administratorul Portofoliului Fondului, Grzegorz Konieczny, este sprijinit de o echipa de 31 de angajaţi, inclusiv 5 analişti locali de investiţii, sprijiniţi la rândul lor de o echipă de 35 de administratori de portofoliu şi analişti care fac parte din echipa lărgită a grupului Templeton Emerging Markets.
   Fondul a fost înfiintat în 2005 de către Statul Român pentru despăgubirea persoanelor expropriate în mod abuziv de regimul comunist român şi care nu puteau fi despăgubite în natură. Iniţial, acţionarul unic al Fondului a fost Statul Român. De la înfiinţarea Fondului, acţiunile sale au fost acordate gradual de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor persoanelor fizice îndreptăţile legal să primească compensaţii şi care au ales să-şi convertească titlurile de compensare în acţiuni emise de Fond. Ca urmare, deţinerea Statului Român în capitalul social al Fondului a continuat să se reducă până la 0,04% din capitalul social plătit al Fondului la data de 30 iunie 2016. 20% din Fond este deţinut de persoane fizice române, 14% de acţionari instituţionali români, 25% de acţionari instituţionali străini şi 34% de către Bank of New York Mellon, Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport. Acţionarii individuali străini deţin 4% din Fond, în timp ce 3% este deţinut de Fond prin acţiunile de trezorerie răscumpărate în cadrul celui de al şaselea program de răscumpărare. Programele de răscumpărare vizează reducerea discountului de tranzacţionare al Fondului şi deci returnarea de valoare către acţionari.
   Fondul a fost listat pe BVB începând cu ianuarie 2011 şi reprezintă cea mai lichidă acţiune (54,8% din valoarea medie zilnică tranzacţionată în 2011, 43,9% în 2012, 36,4% în 2013 şi 28,1% în 2014 şi 19,5 în 2015), cu o valoare medie zilnică tranzacţionată de la începutul listării de peste 4,1 milioane USD.
   Portofoliul este puternic concentrat în sectoarele electricitate, petrol şi gaze (aprox. 762% din VAN-ul Fondului la 30 iunie 2016), prin intermediul unui număr de companii româneşti listate şi nelistate cu focus pe sectorul energetic local.
   Lichidităţile nete şi creanţele care includ depozite bancare, conturi bancare curente, titluri de stat pe termen scurt, depozitul de garanție pentru oferta de cumpărare, creanţe privind dividendele, precum şi alte creanţe şi active din care se scade valoarea datoriilor (inclusiv valoarea datoriilor către acţionari în legătură cu returnările de capital şi a datoriilor privind dividendele din anii anteriori) şi a provizioanelor, reprezentau 10,9% din VAN a Fondului.
   • Cea mai mare companie nelistată este Hidroelectrica (44,3% din valoarea totală a companiilor nelistate din portofoliu la data de 30 iunie 2016).
   • Cea mai mare companie listată este OMV Petrom (82,0% din valoarea totală a companiilor listate din portofoliu la data de 30 iunie 2016).
   În absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii determinate de reglementările legale sau fiscale din România, Administratorul Fondului intenţionează să recomande acţionarilor o distribuţie în numerar pentru fiecare an financiar echivalentă cu 100% din suma veniturilor din dividendele Fondului de la societăţile din portofoliu plus dobânzile aferente lichidităţilor minus cheltuieli şi impozite, minus repartizările obligatorii la rezerve conform reglementărilor în vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv. Distribuţiile de numerar ar fi plătite acţionarilor fie prin intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii nominale a acţiunii), fie sub forma dividendelor. Politica de Distribuţie Anuală în Numerar nu limitează returnările suplimentare de numerar şi răscumpărările care vor putea fi recomandate separat de către Administratorul Fondului.
   Pentru mai multe informaţii despre Fondul Proprietatea, vă rugăm vizitaţi www.fondulproprietatea.ro.

Nothing Found