SIF-uri & Fondul Proprietatea

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE
fata de 2016
Jun, 2017

14.76 %

-0.75 %

Banat - Crisana

8.05 %

-6.82 %

Moldova

4.78 %

-0.05 %

Transilvania

5.87 %

-2.51 %

Muntenia

13.63 %

-8.77 %

Oltenia

0.74 %

-6.57 %

Fondul Proprietatea

SIF-uri & Fondul Proprietatea


Nume SIF Active ImobilizateImobilizari necorporaleImobilizari corporaleImobilizari financiareActiuni cotate si netranzactionate niciodataActiuni cotateActiuni necotate (inchise)Titluri de statCertificate de depozitDepozite bancareObligatiuni municipale Obligatiuni corporativeValori mobiliare nou emise, imobilizateTitluri de participare ale OPCVM si/sau AOPCAlte imobilizari financiareActive circulanteStocuriCreante, din care efecte de comert Dividende si alte drepturi de incasatDisponibilitatiInvestitii financiare pe termen scurtActiuni cotateActiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)Obligatiuni municipale Obligatiuni corporativeTitluri de participare ale OPCVM si/sau AOPCValori mobiliare nou emiseTitluri de statDepozite bancareAlte active circulanteInstrumente financiare derivateCheltuieli inreg. in avansTotal activTotal datoriiImprumuturi din emisiunea de obligatiuni Sume datorate institutiilor de creditAvansuri incasate in contul clientilor Datorii comerciale Efecte de comert de platitSume datorate societatilor din cadrul grupuluiSume datorate privind interesele de participareDividende datorate actionarilorProvizioane pt. risc. si chelt.Venituri inregistrate in avansSubventii pentru investitiiVenituri inregistrate in avans Capital propriuCapital socialPrime legate de capitalDiferente din reevaluareRezerveRezultatul reportatRezultatul exercitiuluiRepartizarea profituluiTotal pasivActiv netNumar de actiuni emiseValoarea unitara activ netNr. de societati comerciale din portofoliuSocietati admise la tranzactionare pe o piata reglementataSocietati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionareSocietati neadmise la tranzactionare (inchise)Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiareDividend brut
Banat - Crisana 669.260.0122.61646.650272.12166.56000043.420164.5401555.804.8501.591492.471387.67000104.79031.86250.0200.082225.14181.240000.0400000.470.0100215526.09548.8500.12806.9457.4533.302336.982203.65184.2541000000
Fondul Proprietatea 7559.590.4107559.1809.917546.77000000003335.460370.48058.382751.722751.720000069.9684.93000.3110895.36324.2500021.6100000.8600010570.255238.52049.914146.61425.93709.27010895.3610570.258842.851.1953000000
Moldova 312.780.0410.98301.76019.95208.960000.119.86062.790.091523.380-0.627.4312.251400.781206.53000166.8100105.295.6500.251836.41167.230000.6200.54073.838.40.0100.011682.85103.8209.71629.93204.5972.2201858.481669.18997.181.6739000000
Muntenia 443.240.020.19443.030155.58170.9600001.170115.30.01876.040.011.441.4513.1824.76742.140049.0132.160029.677.0626.850.011346.14102.520004.0600072.0100001110.2480.700664.7836.5813.1301212.761243.62807.041.541000000
Oltenia 684.2011.29672.9068.15604.5100000000.251071.670.0211.1904.491020.571017.880002.690035.4000.151756.02194.780000.1200056.445.050001549.1258.0207.32628.7108.7939.3501748.951698.59580.172.9278000000
Transilvania 267.320.0714.08253.180142.5973.6900001.17015.240.02803.290.073.6300.92717.41684.1200033.290055.6425.6300.241070.86117.82001.770.16000690000953.04218.43011.5472.04041.4901070.86953.042184.290.4363000000

* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane